Testování korelací v MATLABu

matlab tester Čím více mi proteklo kódu pod prsty, tím více mě testování baví. Nebaví mě psát super skvělé testy, ale baví mě brát testy jako součást vývoje. Mnohdy je to dokonce nejpohodlnější způsob. Na následujících řádcích ukážu jak se dá napsat algoritmus pro korelaci velkého množství dat a hlavně jak jej otestovat. Konkrétně půjde o Pearsonův korelační koeficient. Pearsonův korelační koeficient lze popsat velmi jednoduchým vzorcem (podíl kovariance a směrodatných odchylek souborů dat – viz wiki). Implementace tohoto vzorce v MATLABu může vypadat třeba takto: function rho = pearson(obj, X, Y) X = X(:); Y = Y(:); covariance = cov(X, Y); rho = covariance(1, 2) / (std(X) * std(Y)); if isnan(rho) error('pearson:undefined', 'Correlation coefficient is undefined because the variance of Y is zero.') end end Tento vzorec vrací číslo v intervalu od –1 do +1, které charakterizuje míru závislosti Y na X. Jak toto chování otestovat? V MATLABu existuje připravený TestCase…  přečtěte si více

Tester: vlastní Output Handler

nette php tester Output Handler umožňuje změnit finální podobu výstupu z Nette Testeru. Výstup může vypadat například takto. Osobně se mi tento výstup líbí víc, protože místo teček rovnou vidím co se skutečně spouští. Může se to hodit a sám jsem se přistil, že občas spouštím testy takto: vendor/bin/run-tests -o tap A to jen proto, abych viděl co se zrovna testuje (TAP). Napsat si vlastní výstupní handler je jednoduché. Jen je třeba dávat pozor na to, co je napsáno v dokumentaci, protože to nemusí být dobře… :) Stačí Tester spouštět s přepínačem --setup: vendor/bin/tester --setup tests/runner-setup.php # or Testbench edition: vendor/bin/run-tests --setup tests/runner-setup.php …  přečtěte si více

Automatický render prvků při manuálním vykreslování formuláře

DIC nette php Je čas na nějakou tu Nette divočinu. Podívejme se pod drobnohledem na to, jak funguje vykreslování prvků formuláře. Nejprve si vytvoříme úplně jednoduchý formulář, který bude obsahovat jeden prvek: protected function createComponentContactForm() { $form = new UI\Form(); $form-addSubmit('send', 'Odeslat'); $form-onSuccess[] = function (UI\Form $form, $values) { throw new \Nette\NotImplementedException; }; return $form; } Jak bude vypadat takový formulář když jej vykreslíme pomocí {control contactForm}? Ve výchozím projektu asi nějak takto: form action= method= id= input type= name= value= class= input type= name= value= …  přečtěte si více

Shhhh - vysílá se speaker

webexpo Takové bylo téma celého Webexpa 2016 – shhhh. Nebo alespoň páteční části. Pro ty nejlepší a nejzajímavější řečníky byl totiž připraven velký sál, kam se podle cedulek na dveřích vejde až 2500 lidí. A nápad to byl zcela zajisté skvělý. Ovšem jen do chvíle, než začala první přednáška. V davu lidí totiž existuje efekt, kdy pokud něco říkám a jsem špatně slyšet – začnu mluvit více nahlas. A tak to udělá každý. Takže to byl první den megašrumec. A do toho přednášky. Úplně si dovedu představit, že to byla pro přednášející jedna z nejnáročnějších přednášek vůbec. I ze strany posluchače to bylo náročné – dokonce jsem párkrát přestal vnímat přednášku, protože to bylo fakt maso. Nechtělo se mi vracet se do toho sálu zpět na další skvělé přednášky. V sobotu už to bylo relativně ok. Ale řešit hluk, když jsem si mohl poslechnout spoustu skvělých přednášek by bylo malicherné. Věc se má tak. Pokaždé, když jedu na nějakou akci tohoto typu, jsem na vážkách. Na jednu stranu vím, že si poslechnu…  přečtěte si více

10 obsesí na WebExpu 2016

webexpo Obsese ž. kniž. chorobně utkvělá představa, myšlenka; med. nutkavé jevy, nejčastěji myšlenky, popudy k jednání apod., jež jsou nesmyslné a bezdůvodně ovládají mysl nemocného, ačkoliv se je snaží potlačit Obsession it's kind of like a passion for something that crosses the line into crazy territory (source) Trpíte nějakou obsesí? Letošní WebExpo nabízí lék ve formě přednášek, které jsou rozděleny do deseti okruhů – obsesí – po vzoru zahraničního magazínu Quartz. Hlavním cílem je lépe uspořádat jednotlivá témata podle společných problémů, takže si každý snadno najde co jej zajímá. Zároveň každou obsesi zosobňuje celá řada (většinou) světově známých jmen, takže je na co se těšit. „Vyhledejte odbornou pomoc dříve, než vám obsese přerostou přes hlavu!“ Proč se vlastně tak snažím chodit na nějaké takové akce a namotivovat i další lidi? Kdo neviděl, mrkněte se na následující video. Zejména kolem času 15:08 mluví Honza Černý o tom, v čem to celé vězí. „Existují dvě skupiny lidí. Lidi…  přečtěte si více

More awesome Monolog for #nettefw

DIC nette Nedávno mi přišel požadavek na vytvoření takového jednoduchého způsobu, jak logovat uživatelské akce – konkrétně zatím jen přihlášení uživatele (do databáze). Mohl jsem to udělat jednoduše a prostě to někam do kódu nahákovat. A nebo jsem to mohl udělat tak, jak jsem to také nakonec udělal – složitě. Samozřejmě je třeba dopředu dostatečně promyslet, jestli to za tu práci stojí, ale měl jsem dostatek argumentů proto, že ano. Jedna z nejdůležitějších myšlenek byla, že časem bude pravděpodobně potřeba logovat do databáze i další akce, než je jen přihlašování. Druhým velmi silným faktorem (který ovlivnil celé řešení) bylo, že používáme Monolog. Konkrétně Kdyby\Monolog…  přečtěte si více

Dva šablonovací systémy zároveň

latte nette smarty Možná pracujete na nějakém projektu, který používá jiný šablonovací systém než je Latte, ale Latte se vám natolik líbí, že ho chcete používat také. Nebo naopak používáte Latte, ale [doplň název šablonovacího systému] se vám natolik líbí, že ho chcete používat také. A nebo prostě nemáte na výběr a musíte používat více šablonovacích systémů. V takovém případě existuje asi jediné přímočaré řešení a tím je vlastní implementace Nette\Application\UI\ITemplate. TemplateFactory Ono to vlastně zase až tak přímočaré není. Je v tom totiž malý háček. V současné době fungují Latte šablony tak, že existuje továrna TemplateFactory, jejíž úkolem je vytvářet Template objekty.…  přečtěte si více

Testbench 2.3 is out (finally)

nette php tester Yeah, you heard that correctly. Testbench 2.3 has been released and it brings a lot of new features. I don't want to write about small bugfixes but about real improvements in testing environment. There was always one important mission in Testbench – to make testing easier for newcomers. And I am happy to show you biggest feature in this release: scaffold. Imagine you have your own application but without tests (this is the best situation for scaffolding). Now you can generate whole testing environment using this single command: vendor/bin/run-tests --scaffold tests/bootstrap.php As you can see, you have to prepare bootstrap.php before scaffold. You can find default one in readme. Content of this file can be very simple: ?php require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php'; Testbench\Bootstrap::setup(__DIR__ . '/_temp', function (\Nette\Configurator $configurator) { $configurator-addDirectory([ __DIR__ . '/../app', ])- $configurator-addParameters([ …  přečtěte si více

Fix compatibility with Nette 2.4

legacy nette php Právě v těchto dnech přichází další významná minor verze Nette balíčků do vašich vendorů. Událo se velké množství změn a to zejména pod kapotou. To si však s sebou nese určitou daň a tou je potřeba učinit pár úprav v kódu, které zajistí kompatibilitu. Těchto úprav není mnoho. A když už jsou, tak na ně Nette upozorní třeba prostřednictvím E_USER_DEPRECATED. Pokud však pracujete se složitější aplikací, která třeba nebyla původně postavená na Nette, může být taková úprava docela lopota. Zde se tedy nedočtete co je v Nette nového, ale jak co upravit a na co jsem narazil, když jsem tuto kompatibilitu re­šil. Úpravy v Latte Jelikož pracuji na starším projektu, který je původem non-Nette, tak je zvykem používat PHP konstanty. Všude. Zatímco dříve stačilo používat {=NAZEV_KONSTANTY}, teď je nutné konstantu přímo označit {=constant('NAZEV_KONSTANTY')}, aby bylo jednoznačně jasné, že se jedná skutečně o konstantu. Jedna z velmi užitečných vlastností Latte bylo to, že nebyl problém napsat PHP…  přečtěte si více

PSR-4 autoloader aplikace

composer nette Nikdy jsem moc nelpěl na PSR-FIG pravidlech. Částečně možná proto, že jsem je nikdy moc nechápal, částečně možná proto, že nemám rád, když mi někdo něco nutí. Nekterá pravidla jsou ale docela fajn (i když se vždy něco najde). Jedním z jich je PSR-4: Improved Autoloading. Jenže proč řešit nějaký autoloading, když v Nette funguje skvěle, ani o tom člověk neví? Fakticky jsou v každém sandboxu použity minimálně 2 autoloadery a mohl bych se tedy ohánět rychlostí, protože: If there must be multiple autoload functions, spl_autoload_re­gister() allows for this. It effectively creates a queue of autoload functions, and runs through each of them in the order they are…  přečtěte si více