¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

4 způsoby práce s formulářem v šabloně

Velká část článků na tomto blogu jsou reakcí na nějaký reálný problém. Nehledě na to, kde jsem (třeba na včerejším React workshopu), tak odpovídám na dotazy ohledně Nette. Je to v pořádku, rád pomůžu. Jsou však dotazy, které se neustále opakují. Toto je jeden z nich:

Formuláře v Nette jsou strašný voser. Jak to dělat lépe?

Většinou takto vágně to vždy začíná. Následuje stejné kolečko - vysvětlím proč se to tak dělá, popíšu jiný přístup k formulářům, tazatel je spokojen, podívám se do dokumentace, že to tam opravdu je a čekám na další stejný dotaz. Proto si teď dovolím vyzdvihnout nad rámec dokumentace několik základních způsobů, jak s formuláři v Nette pracovat.

První způsob - líný Ota #

Tento způsob zná asi úplně každý. Pro superrychlé vytvoření formuláře jej stačí nadefinovat v presenteru nějak takto:

protected function createComponentComplicatedForm(): \Nette\Application\UI\Form
{
 $form = new \Nette\Application\UI\Form;
 $form->addSelect('selectNo1', NULL, ['Item 1', 'Item 2']);
 $form->addSubmit('send', 'Odeslat');
 $form->onSuccess[] = function (\Nette\Application\UI\Form $form, \stdClass $values) {
  bdump($values);
  throw new \Nette\NotImplementedException;
 };
 return $form;
}

A použít v příslušné šabloně pomocí control makra:

{control complicatedForm}

Je to velmi jednoduché řešení a prakticky se zase až tolik nepoužívá. Většina lidí přijde poměrně rychle na to, že potřebují daleko větší flexibilitu, kterou nabízí další způsob v pořadí. Podívejme se však co se děje když se takový formulář odešle. Plyne z toho totiž jedna důležitá vlastnost, na kterou bude potřeba myslet později.

Formulář se odesílá jako takový zvláštní signál s těmito POST daty:

selectNo1=0&send=Odeslat&_do=complicatedForm-submit

V průběhu životního cyklu presenteru (před beforeRender) dojde ke zpracování tohoto signálu. Konkrétně se nad formulářem zavolá metoda signalReceived resp. v případě formuláře fireEvents. Poměrně záhy se zavolají základní validace všech formulářových prvků. Schválně jsem v příkladu zvolil select, protože je na něm hezky vidět, že kontroluje co uživatel odeslal v selectu za hodnoty. Pokud je odeslaná hodnota k dispozici v předem nadefinovaném formuláři, tak se vybere. Co se stane pokud uživatel (záškodník) odešle něco jiného?

selectNo1=666&send=Odeslat&_do=complicatedForm-submit

V tomto případě metoda getValue vrátí hodnotu NULL a validace takového formuláře nebude úspěšná. To vyústí v chybovou hlášku Please select a valid option. - automaticky. Asi známá vlastnost a do chvíle než řeknu jinak bude platit.

Druhý způsob - nešťastný Karel #

Zde se většina lidí zasekne a nádává. Protože vykreslování formuláře je v předchozím případě moc kostrbatá a vlastní PHP rendery nejsou moc nápomocné, přistoupíme k ručnímu vykreslování (místo control makra):

{form complicatedForm}
 {input send}
{/form}

Už tady si většina lidí alespoň jednou vyláme zuby (já to dělám pravidelně). Předchozí kód totiž nebude fungovat. Formulář se ke vší smůle sice odešle, ale neudělá vůbec nic. Pro správné fungování je nutné vykreslit všechny formulářové prvky:

{form complicatedForm}
 {input selectNo1}
 {input send}
{/form}

Proč? Co se děje? Tato definice formuláře totiž není správná. Nette ví, že má být ve formuláři select a má mít nějaké hodnoty, ale ty hodnoty nesedí s tím, co bylo odesláno (pamatujete?). Interně se skutečně vyhodí chyba Please select a valid option., ale tu nikde nevykreslujeme, takže se zdá, že to prostě nefunguje. No fakt, vyzkoušejte si to:

{form complicatedForm}
 <ul class="errors" n:if="$form->hasErrors()">
  <li n:foreach="$form->errors as $error">{$error}</li>
 </ul>
 {*{input selectNo1}*}
 {input send}
{/form}

Na to je třeba dávat velký bacha. Tento způsob je dostatečný snad pro všechno co je potřeba. Prakticky je však nevhodný...

Třetí způsob - kodérka Silvie #

Je velká škoda, že o tomto způsobu neví spousta lidí co potkávám. Kodér většinou vymyslí nádhernou šablonu s formulářem (s mnohem komplikovanějším než je tento):

<form action="" method="post" id="myAwesomeFormId">
 <select name="selectNo1" id="myAwesomeSelectId">
  <option value="0" selected="true">Item 1</option>
  <option value="1">Item 2</option>
 </select>
 <input type="submit" name="send" value="Odeslat">
</form>

Teď se ale dostávám do problému, protože mám krásný formulář a měl bych jej zachovat. Mám však také jeho PHP definici a teď bych to potřeboval nějak naroubovat. Zde se stávají ty osudové chyby, kvůli kterým každý nadává - začne přepisování do druhého způsobu a hackování všeho co si kodér vymyslel. Když to dobře dopadne, tak bude formulář vypadat snad stejně jako vypadal původně. Snad...

To je ale zbytečné. Existuje lepší způsob pomocí n:name makra v Latte. Skutečně formulář pouze naroubujeme na ten v PHP a smažeme nepotřebné věci:

<form n:name="complicatedForm" id="myAwesomeFormId">
 <select n:name="selectNo1" id="myAwesomeSelectId"/>
 <input n:name="send"/>
</form>

Formulář funguje pořád stejně, ale dokonce se i zjednodušil! No nicméně asi je z toho cítit, že pořád je na straně PHP dost práce (vlastně vešká potřebná zodpovědnost) a svoboda v šabloně je jen částečná. Zde přichází ke slovu poslední způsob.

Čtvrtý způsob - bláznivý Joe #

Všechno dříve zmíněné se mi nemusí líbit. Kašlu na nějaké definice v PHP, kašlu na automatické kontroly. Chci prostě vzít formulář od kodéra, odeslat ho a sám si ho zpracovat. Je to tak těžké pochopit?! Není milý Joe. Co to udělat takto - začněme s naroubouváním formuláře (ale jen fomuláře!):

<form n:name=complicatedForm id="myAwesomeFormId">
 <select name="selectNo1" id="myAwesomeSelectId">
  <option value="0" selected="true">Item 1</option>
  <option value="1">Item 2</option>
 </select>
 <input type="submit" name="send" value="Odeslat">
</form>

Tím se zajistí, že se fomulář odešle na tu správnou adresu tou správnou metodou. Jinak jinak jsem do formuláře nezasáhl a je tedy úplně stejný, jako jej poslal kodér. Do puntíku. Veškerá data z formuláře jsou potom k dispozici zde:

protected function createComponentComplicatedForm(): \Nette\Application\UI\Form
{
 $form = new \Nette\Application\UI\Form;
 $form->onSuccess[] = function (\Nette\Application\UI\Form $form) {
  dump($form->getHttpData()); //ZDE
 };
 return $form;
}

Co se stane, když záškodník odešle něco co by nemělo v selectu být (viz první příklad)? Přesně tak, prostě se to odešle a na serveru to přistane. Veškerá kontrola je tedy na programátorovi. K samotné hodnotě selectu je možno přistouput takto:

$form->getHttpData($form::DATA_LINE, 'selectNo1')

To DATA_LINE je vhodné pro jednořádkové vstupy, protože se na pozadí provede následující ošetření:

\Nette\Utils\Strings::trim(strtr($value, "\r\n", ' '))

Pořád ale platí, že může přijít ze selectu nečekaná hodnota a nelze ničemu věřit. Jedná se však o naprosto svobodný způsob, který je možné kombinovat s předchozím. Pokud tedy máte "neskutečně složitý formulář", který je "už nakódovaný" a jeho definice "má asi 500 řádek" a je to "tak komplikované, že se v tom nikdo nevyzná" a bylo by "lepší, kdybych si to mohl udělat sám", tak vězte, že to jde.

Časté dotazy #

 • Použil jsi to někdy ve skutečnosti? Ano.
 • Je tam nějaký problém o kterém bych měl vědět? Krom již zmiňovaného nevím o žádném. Je to prostě růčo fůčo...
 • Proč to není v dokumentaci? Je to tam.
 • Proč není ten poslední způsob v dokumentaci? Je to tam.
 • Tak to tedy není v české verzi! I tam to obojí je
 • Tak to tam dřív nebylo. Je to tam od verze 2.1, kdy se tato možnost objevila.
 • I ve staré EN verzi? Ano
 • Šlo by to udělat i bez getHttpData? Ano, ale už v tom nevidím moc velký smysl.
 • Proč? To už bych mohl rovnou pracovat s $_POST, ale tato metoda mě pěkně odstíní a ošetří celou řadu potřebných věcí.
 • Ale ve {$frameworkName} se to dělá jinak a lépe! Použij tedy {$frameworkName} nebo jeho podčást.

:)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive