¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Automatický render prvků při manuálním vykreslování formuláře

Je čas na nějakou tu Nette divočinu. Podívejme se pod drobnohledem na to, jak funguje vykreslování prvků formuláře. Nejprve si vytvoříme úplně jednoduchý formulář, který bude obsahovat jeden prvek:

protected function createComponentContactForm()
{
  $form = new UI\Form();
  $form->addSubmit('send', 'Odeslat');
  $form->onSuccess[] = function (UI\Form $form, $values) {
    throw new \Nette\NotImplementedException;
  };
  return $form;
}

Jak bude vypadat takový formulář když jej vykreslíme pomocí {control contactForm}? Ve výchozím projektu asi nějak takto:

<form action="/web-project/www/" method="post" id="frm-contactForm">
<table><tbody><tr>
  <th></th>
  <td><input type="submit" name="send" value="Odeslat" class="button"></td>
</tr></tbody></table>
<input type="hidden" name="_do" value="contactForm-submit">
</form>

Aniž se budeme nořit do detailů, tak je zřejmé, že se kromě našeho odesílacího inputu vyrenderoval i nějaký hidden input automaticky. Než se posuneme dále z tohoto úvodu, zjistíme ještě, co se stane při manuálním vykreslování:

{form contactForm}
  {input send}
{/form}

Ačkoliv to není nikde dané, i v tomto případě se vykreslil další input prvek automaticky:

<form action="/web-project/www/" method="post" id="frm-contactForm">
  <input type="submit" name="send" value="Odeslat">
  <input type="hidden" name="_do" value="contactForm-submit">
</form>

Chytrý antispam prvek #

Po krátkém úvodu (který je zcela jistě každému jasný) se přesuneme k něčemu zdánlivě jinému. Vytvoříme si chytrý antispam prvek a zjistíme, jak se bude při renderování chovat a jestli se vždy chová předvídatelně. A asi nebude překvapením, že se v určité situaci zachová moc moc špatně. Jedná se o delší kód, takže jej najdete na Gistu. Prakticky nejde o nic jiného, než že si vytvoříme vlastní antispam prvek. Tento prvek funguje tak, že vytvoří input ve kterém je nějaký text a pokud je k dispozici javascript, tak jej schová a smaže obsah. V tom případě je kontrola v pořádku, protože tiše předpokládá, že útočníkův robot nebude umět JS. Ačkoliv se to v dnešní době může zdát jako absurdní, tak to pořád funguje velmi dobře. Navíc přidává ještě pár honeypotů a doufá, že někde robot uvízne. Důležité je, že nijak neobtěžuje běžného návštěvníka - prostě to není vůbec vidět.

Napíšeme si jednoduché rozšíření pro DI kontejner, aby bylo možné tento nový prvek používat:

<?php

namespace App;

use Nette\Forms\Form;

class HoneypotExtension extends \Nette\DI\CompilerExtension
{

  public function afterCompile(\Nette\PhpGenerator\ClassType $class)
  {
    $init = $class->methods['initialize'];
    $init->addBody(self::class . '::registerControlExtensionMethods();');
  }

  public static function registerControlExtensionMethods()
  {
    Form::extensionMethod('addAntispam', function (Form $form, $name = 'honeypot', $label = 'Vymažte toto pole') {
      $form[$name . '_1'] = new \App\Forms\AntispamControl($name, $label);
      return $form;
    });
  }

}

Toto rozšíření samozřejmě zaregistrujeme v konfiguračním souboru:

extensions:
  - App\HoneypotExtension

A je to - v našem původním formuláři můžeme použít nový prvek:

$form = new UI\Form();
$form->addAntispam();
//...

Je to trošku magie a IDE si s tím neporadí. Proto nebude našeptávat. V tomto případě doporučuji napsat si nějakou vlastní FormFactory, která bude vytváře instance UI\Form a do této třídy doplnit anotaci @method addAntispam(). Udělat si vlastní továrničku na UI\Form není vůbec špatný nápad a to nejen pro antispam. Just do it.

Tak a teď když máme funkční antispam a honeypoty formuláře, je čas kouknout se co se děje při renderování. Nejdříve automatické - pomocí {control contactForm}. Zde není co řešit. Prostě se všechny potřebná políčka vyrenderují a vše je tak, jak by mělo být. A co manuální vykreslování? Zde začíná ta nepříjemná část. Nette nemůže vědět, že by měl automaticky vykreslit i další prvky, takže je prostě nevykreslí. Praktická zkušenost je taková, že při manuálním vykreslování prostě antispam přestane fungovat. Zde se musíme ještě zasnažit.

Chytřejší antispam prvek #

Teď musíme jít fakt na dřeň problému. Jak vlastně funguje to automatické renderování inputu při manuálním vykreslování? Existuje něco jako třída Nette\Bridges\FormsLatte\Runtime, která má dvě metody: renderFormBegin a renderFormEnd. Právě druhá zmíněná přidává nějaký vlastní kód a je jedno, jestli se jedná o manuální, nebo automatické renderování formuláře. To by se nám hodilo. Vytvořme si tedy vlastní Runtime třídu. Není potřeba aby tato třída dědila od původní. Stačí, když si vykopírujeme metodu renderFormEnd a lehounce pozměníme prostřední foreach:

foreach ($form->getControls() as $control) {
  if ($control->getOption('autorender') || ($control->getOption('type') === 'hidden' && !$control->getOption('rendered'))) {
    $s .= $control->getControl();
  }
}

Přesně tak. Všechny čáry a kouzla se aktivují, když nastavíme prvkům autorender (viz Gist). Jenže kde se tato třída původně používala? Kde ji použijeme nyní?

Řešení najdeme opět v namespace Nette\Bridges\FormsLatte, tentokrát však ve třídě FormMacros, která registruje formulářová makra. Vytvoříme si tedy vlastní implementaci FormMacros třídy, která bude dědit od původní:

class FormMacros extends \Nette\Bridges\FormsLatte\FormMacros
{

  public static function install(\Latte\Compiler $compiler)
  {
    $me = new static($compiler);
    $me->addMacro('form', [$me, 'macroForm'], 'echo \App\Forms\Runtime::renderFormEnd(array_pop($this->global->formsStack));');
    $me->addMacro('formContainer', [$me, 'macroFormContainer'], 'array_pop($this->global->formsStack); $formContainer = $_form = end($this->global->formsStack)');
    $me->addMacro('label', [$me, 'macroLabel'], [$me, 'macroLabelEnd'], NULL, self::AUTO_EMPTY);
    $me->addMacro('input', [$me, 'macroInput']);
    $me->addMacro('name', [$me, 'macroName'], [$me, 'macroNameEnd'], [$me, 'macroNameAttr']);
    $me->addMacro('inputError', [$me, 'macroInputError']);
  }

}

Důležitá je zde registrace makra {form}, protože to pro svojí uzavírací značku používá novou implementaci Runtime (tu která podporuje autorender). Zaregistrujeme:

latte:
  macros:
    - App\Forms\FormMacros::install

Smažeme cache a profitujeme. Nyní se autospam vykresluje automaticky i při manuálním renderování... :)

Podobně lze samozřejmě přidat i další kontroly jako je například kontrolní součet dvou čísel, který se javascriptem předvypočte automaticky, ale s vypnutým javascriptem se zobrazí políčka pro uživatele. Řešení tohoto antispamu je také na mém Gistu. Jen je potřeba trošku rozšířit HoneypotExtension:

public static function registerControlExtensionMethods()
{
  Form::extensionMethod('addAntispam', function (Form $form, $name = 'honeypot', $label = 'Vymažte toto pole') {
    $form[$name . '_1'] = new \App\AntispamControl($name, $label);

    $first = round(rand(0, 900), -2);
    $second = rand(0, 99);
    $validationData = self::encodeNumber($first) . ';' . self::encodeNumber($second);
    $form->addHidden('validationData', $validationData)->setOmitted(TRUE)->setOption('autorender', TRUE);
    $form[$name . '_3'] = new \App\Forms\SumAntispamControl($first, $second, $validationData);

    return $form;
  });
}

private static function encodeNumber($originalNumber)
{
  return strtr($originalNumber, '0123456789', '(_.!)@-*+&'); //cannot contain ';' character
}

Původní kód zůstává stejný, jen jsem přidal další kontrolu a zakódoval číslice tak, aby nebylo jednoduché na první pohled poznat princip tohoto antispamu. Ve fantazii se meze nekladou.

A právě v tom je možná trošku problém. Zejména kvůli autorender funkci je potřeba zasahovat do vnitřností Nette a zde je již na pováženou, jestli je to dobře či nikoliv. Velké úskalí vidím v tom, že si programátor vyměňuje stavební kameny Nette za svoje trošku upravené a to nemusí být vždy hned evidentní. Pak je na zamyšlenou, jestli by nestálo za to vytvořit PR. Kdo by ale stál o takovou hovadinu... :)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive