¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

CRON validátor

A jak už to tak bývá, tak opět ohnutý pro Nette. Tentokráte inspirovaný řešením ISPConfigu.

Můžeš tohle, nesmíš tamto #

Samotný CRON zápis je velmi rozmanitý a proto se omezím pouze na základní požadavky:

 1. obecně jsou povolené znaky 0-9, čárka, *, -, /
 2. čárka, - a / nesmí být nikdy vedle sebe
 3. x, x-y, x/y, x-y/z, */x, kde x,y,z jsou čísla z povolených časových rozsahů
 4. povolený rozsah pro minuty: 0-59
 5. povolený rozsah pro hodiny: 0-23
 6. povolený rozsah pro dny měsíce: 1-31
 7. povolený rozsah pro měsíce: 1-12
 8. povolený rozsah pro dny v týdnu: 0-6

To je myslím slušný výčet pravidel pro zvalidování jednoho příkazu. Úkolem tohoto článku není ukázat jak tvořit a zpracovávat formulář, ale bude vhodné umístit sem celý kód alespoň vytvoření:

/**
 * @return Nette\Application\UI\Form
 */
protected function createComponentAddCron() {
  $form = new Nette\Application\UI\Form;
  $form->addProtection();
  $form->addText('minutes', 'Minuty:')
    ->addRule(\Fresh\ValidateCron::MINUTES, 'Nevalidní CRON zápis - minuty.');
  $form->addText('hours', 'Hodiny:')
    ->addRule(\Fresh\ValidateCron::HOURS, 'Nevalidní CRON zápis - hodiny.');
  $form->addText('mdays', 'Dny měsíce:')
    ->addRule(\Fresh\ValidateCron::MDAYS, 'Nevalidní CRON zápis - mdays.');
  $form->addText('months', 'Měsíce:')
    ->addRule(\Fresh\ValidateCron::MONTHS, 'Nevalidní CRON zápis - měsíce.');
  $form->addText('wdays', 'Dny v týdnu:')
    ->addRule(\Fresh\ValidateCron::WDAYS, 'Nevalidní CRON zápis - wdays.');
  $form->addText('command', 'Příkaz:')
    ->setRequired('Vyplňte prosím příkaz, který bude CRON spouštět.');
  $form->addSubmit('save', 'Přidat nový CRON');
  $form->onSuccess[] = $this->addCronSucceeded;
  return $form;
}

A rovnou bez hloupých povídání celý validátor:

<?php

namespace Fresh;

/**
 * Class ValidateCron - inspired by ISPConfig
 * @package Fresh
 */
class ValidateCron extends \Nette\Object {

    const MINUTES = '\Fresh\ValidateCron::validateMinutes';
    const HOURS = '\Fresh\ValidateCron::validateHours';
    const MDAYS = '\Fresh\ValidateCron::validateMdays';
    const MONTHS = '\Fresh\ValidateCron::validateMonths';
    const WDAYS = '\Fresh\ValidateCron::validateWdays';

    public static function validateMinutes(\Nette\Forms\IControl $control) {
        return \Fresh\ValidateCron::validateTimeFormat($control->getValue(), 0, 59);
    }

    public static function validateHours(\Nette\Forms\IControl $control) {
        return \Fresh\ValidateCron::validateTimeFormat($control->getValue(), 0, 23);
    }

    public static function validateMdays(\Nette\Forms\IControl $control) {
        return \Fresh\ValidateCron::validateTimeFormat($control->getValue(), 1, 31);
    }

    public static function validateMonths(\Nette\Forms\IControl $control) {
        if($control->getValue() != '@reboot') { // allow value @reboot in month field
            return \Fresh\ValidateCron::validateTimeFormat($control->getValue(), 1, 12);
        } else {
            return TRUE;
        }
    }

    public static function validateWdays(\Nette\Forms\IControl $control) {
        return \Fresh\ValidateCron::validateTimeFormat($control->getValue(), 0, 6);
    }

    private static function validateTimeFormat($value, $min_entry = 0, $max_entry = 0) {
        if (preg_match("'^[0-9\-\,\/\*]+$'", $value) == false) { // allowed characters are 0-9, comma, *, -, /
            return FALSE;
        } elseif (preg_match("'[\-\,\/][\-\,\/]'", $value) == true) { // comma, - and / never stand together
            return FALSE;
        }
        $time_list = explode(",", $value);
        foreach ($time_list as $entry) {
            // possible value combinations:
            // x        =>   ^(\d+)$
            // x-y       =>   ^(\d+)\-(\d+)$
            // x/y       =>   ^(\d+)\/([1-9]\d*)$
            // x-y/z      =>   ^(\d+)\-(\d+)\/([1-9]\d*)$
            // */x       =>   ^\*\/([1-9]\d*)$
            // combined regex =>   ^(\d+|\*)(\-(\d+))?(\/([1-9]\d*))?$
            if (preg_match("'^(((\d+)(\-(\d+))?)|\*)(\/([1-9]\d*))?$'", $entry, $matches) == false) {
                return FALSE;
            }
            // matches contains:
            // 1    =>   * or value or x-y range
            // 2    =>   unused
            // 3    =>   value if [1] != *
            // 4    =>   empty if no range was used
            // 5    =>   2nd value of range if [1] != * and range was used
            // 6    =>   empty if step was not used
            // 7    =>   step
            if ($matches[1] == "*") {
                // not to check
            } else {
                if ($matches[3] < $min_entry || $matches[3] > $max_entry) { // check if value is in allowed range
                    return FALSE;
                } elseif (isset($matches[4]) && ($matches[5] < $min_entry || $matches[5] > $max_entry || $matches[5] <= $matches[3])) {
                    // check if value is in allowed range and not less or equal to first value
                    return FALSE;
                }
            }
            if (isset($matches[6]) && ($matches[7] < 2 || $matches[7] > $max_entry - 1)) { // check if step value is valid
                return FALSE;
            }
        } // end foreach entry loop
        return TRUE;
    }

}

Validátorem navrácené errory lze vykreslit například takto ručně (nově v DEV Nette):

{form $form}

<ul class="error" n:if="$form->allErrors">
    <li n:foreach="$form->allErrors as $error">{$error}</li>
</ul>

...

{/form}

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive