Dependent select box

Občas je v Nette zapotřebí vyřešit dependent select box. Je to relativně málo častý požadavek a o to méně se o něm dá najít, když je to zrovna potřeba. V zásadě existují dvě řešení. Nudné – poctivé a pak zábavné – špinavé. Podívejme se na to, jak se dá takový dependent select box jednoduše vyřešit.

Čisté řešení

Toto řešení ukazuje jak by se takový problém měl zhruba řešit. Myšlenka je velmi jednoduchá. Prvně potřebujeme data do závislého select boxu. Ty se normálně vyřeší prostřednistvím databáze, v našem případě postačí jednoduché pole.

private $database = [
  [1 => '2', '4', '9'],
  [4 => '.', '∴', '…'],
  [5 => 'π', '€', '©'],
];

Následně je potřeba vytvořit samotný formulář:

protected function createComponentForm($name) {
  $form = new UI\Form;
  $this[$name] = $form; // <- Zde je celý fígl

  $form->addSelect('one', 'One', ['Čísla', 'Tečky', 'Symboly'])->setDefaultValue(1);
  //dump($form['one']->value);

  $form->addSelect('two', 'Two', $this->database[$form['one']->value]);

  $form->addSubmit('send', 'Odeslat');
  $form->onSuccess[] = $this->success;
  return $form;
}

A k formuláři také šablonu:

{form form}
  {input one, size => 3}
  {snippet two}
    {input two, size => 3}
  {/snippet}
  {input send}
{/form}

Aby šlo použít snippet uvnitř formulářového makra, budeme muset udělat malý workaround:

public function beforeRender() {
  parent::beforeRender();
  $this->template->_form = $this['form']; // form {snippet} workaround
}

Snippet je však možné zatím úplně vynechat, protože bude potřeba až při ajaxifikaci.

Celý fígl je v tom, že musíme zajistit, aby se hodnota druhého select boxu nastavovala podle hodnoty prvního. V tomto stavu je již možné formulář spustit. Po vybrání v prvním select boxu a odeslání formuláře se vybraná hodnota následně projeví v druhém select boxu. Celé kouzlo je pouze v té druhé řádce formulářové továrničky, který mi umožní přistoupit k hodnotám prvků. Je samozřejmě nesmysl odesílat celý formulář pro získání obsahu druhého select boxu, proto si napíšeme krátký javascriptový kód, který to za nás vyřeší (nette.ajax.js):

$(function(){
  $.nette.init();

  $('select[name=one]').change(function () {
    $.nette.ajax({
      url: {link invalidate!},
      data: {
        'value': $('select[name=one]').val(),
      }
    });
  });
});

Jakmile se změní hodnota prvního select boxu, zavoláme si handler a předáme mu novou hodnotu. Tento handler bude mít za úkol nastavit hodnoty druhého select boxu a pouze tento prvek invalidovat:

public function handleInvalidate($value) {
  $this['form']['two']->setItems($this->database[$value]);
  $this->redrawControl('two');
}

Tím je vlastně hotovo. Čistotu řešení ověříme tím, že si vyzkoušíme dump vybraných položek po odeslání formuláře:

public function success(UI\Form $form, $vals) {
  dump($vals);
}

Čistota spočívá v tom, že požadované hodnoty skutečně získáme. To není úplně samozřejmé, protože v Nette existuje bezpečnostní obranný mechanismus, který zabraňuje odeslání hodnot v select boxu, které na začátku neobsahoval. Pokud něco takového uděláme třeba javascriptem, zíkáme NULL. Aby se toto nedělo, musíme takto relativně složitě vyřešit továrničku pro formulář.

Špinavé řešení

Špinavé řešení se od toho čisté o moc neliší. Myšlenka je pořád stejná, tentokrát však stojíme před jiným úkolem. Vezměme si příklad, kdy nám zase až tolik nezáleží na tom, jaké získáme v select boxu hodnoty a chceme ho používat spíše jako text input, kdy nabídneme uživateli nějaký vstup. Typický příklad je text input pro URL adresu API, kdy po zadání kontaktujeme nějaké API a nabídneme v selectu vrácené hodnoty tak, aby je uživatel nemusel psát. Netvrdím, že by to nešlo vyřešit čistě, ale špinavé řešení je v tomto případě pohodlnější, rychlejší a mohu na něm ukázat i něco jiného. Tentokrát si vytvoříme úplně obyčejný formulář, tak jako již mnohokrát. Není potřeba žádného fíglu. Opět si připravíme šablonu pro formulář obdobně jako v předchozím případě. A obdobně doplníme nějaký ten javascript. Zde bych klidně mohl formulář upravit javascriptově, ale mě se hodí zavolat si (po napsání URL adresy) handler, v něm vyřešit vše potřebné a invalidovat část formuláře.

var timer = null;
$('input[name=url]').live('keyup', function () {
  if (timer) {
    clearTimeout(timer);
  }
  timer = setTimeout(function () {
    timer = null;
    $.nette.ajax({
      url: {link checkErp!},
      type: 'POST',
      data: {
        "erpForm-url": $('input[name=url]').val()
      }
    });
  }, 250);
});

Handler nemá smysl uvádět. Jednoduše v něm vykonám nějakou logiku, vrátím data a invaliduji šablonu. Pozor na to, že předchozí javascriptová ukázka je tentokrát ze separátní komponenty.

Zbývá nám vyřešit pouze odeslání a zpracování formuláře. Jelikož jsem byl teď líný programátor a select v tomto případě beru spíše jako text input, nemohu získat hodnotu select boxu ve $form->getValues(), resp. v druhém parametru succeeded metody. Musím proto použít metodu getHttpData, která mi umožní získat jakákoliv data a zároveň mám jistotu, že jsou data ošetřena:

public function erpFormSucceeded(UI\Form $form, Nette\Utils\ArrayHash $values) {
  try {
    $this->erpSystems->create([
      ErpSystems::COLUMN_URL => $values->url,
      ErpSystems::COLUMN_DATABASE => $form->getHttpData(UI\Form::DATA_LINE, 'database'), // <- náš select
      ErpSystems::COLUMN_USER => $values->username,
      ErpSystems::COLUMN_TOKEN => $values->password,
    ]);
    //...
  } catch (\PDOException $exc) {
    //...
  }
  //...
}

V tomto špinavém řešení je však zapotřebí myslet na to, že v selectu může přijít naprosto cokoliv. To by však nikoho nemělo převapit. Ostatně i při vytváření formuláře stačí vytvořit select box prázdný, protože žádná vstupní data ani neexistují.

 • V komentářích jsou povolené HTML tagy <a href=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
 • Kódy programů zapisujte takto pomocí <pre><code>alert('XSS');</code></pre>