Heatmapy ve Wolfram Mathematica

Právě teď jsem řešil jak vizualizovat nějaká data, která jsou v maticovém formátu. Pro mé účely jsou prakticky dva grafy. Prvním grafem je heatmapa (viz obrázek) a druhým klasický 3D graf, který data reprezentuje stejně dobře (možná lépe), ale v určitých případech je špatně čitelný. Zejména pak když není možnost s grafem otáčet. V mém případě bylo zapotřebí poměrně velké množství grafů, které jsem nakonec minimalizoval na počet 40, takže bylo nemožné je vykreslovat ručně. Zvlášť pokud jsem zajistit, že budou všechny grafy stejné.

K tomu jak jsem postupoval se dostanu v další části. Teď však ještě pár úvodních slov k tomu, co jsem to vlastně měřil. Cílem měření bylo změřit s využitím jasoměrů hodnoty jasů L [cd/m2] určitých objektů a jejich okolí v pravidelné síti kontrolních bodů při různém osvětlení (denní, sdružené a umělé) a různé vzdálenosti a úhlu. Z těchto jasů je zapotřebí spočítat kontrast C [-] a tuto kontrastní mapu také vizualizovat. Je tedy zřejmé, že stačí změřit pár objektů a počet grafů rychle roste.

Vizualizace dat

Tato část se sice jmenuje vizualizace dat, ale aby bylo co vizualizovat, je zapotřebí data připravit. Já jsem zvolil JSON formát vstupu, protože se velmi jednoduše parsuje a matici v něm mohu zapsat také jednoduše. Z měření jednoho objektu mi tedy stačí data v tomto formátu:

{
  "Tabule - umělé osvětlení": {
    "up": "STROP",
    "down": "PODLAHA",
    "left": "OKNA",
    "right": "DVEŘE",
    "values": [
      [121.3, 146, 74.2, 39.5, 27.6, 53.9, 66.7],
      [96.5, 86.1, 80.2, 54.8, 47.3, 65.8, 79.5],
      [82.6, 78, 71.8, 65.3, 58.7, 62.3, 79.5],
      [63.8, 71.5, 66.7, 63, 59.4, 63.2, 77.5],
      [62.4, 61, 63.9, 62.4, 62.7, 63.4, 70.5]
    ]
  }
}

Takových dat je již možné se chytit a vykreslit celou řadu průběhů. Samotný parser se však postupem času poměrně zkomplikoval. Prohlédnout si ho však můžete na GitHub Gistu a to včetně kompletního vstupu a výsledného výstupu pro Wolfram Mathematica. Tento výstup je v zásadě jednoduchý. Například graf, který je v úvodu vykreslíme pomocí následujícího výstřižku:

Show[MatrixPlot[{
  {-0.063, -0.753, -0.706, -0.788, -0.443, 0.311, 0.327},
  {0.619, 0.613, 0.671, -0.013, -0.162, 0.295, 0.344},
  {0.297, 0.441, 0.351, 0.178, 0.087, 0.166, 0.339},
  {-0.085, 0.27, 0.225, 0.155, 0.118, 0.163, 0.317},
  {-0.033, 0.017, -0.015, 0.03, 0.019, 0.077, 0.198}
}, PlotTheme -> "Detailed", Mesh -> Automatic, MeshStyle -> Directive[GrayLevel[0], Opacity[0.5], Dashing[{0, Small}]]],
FrameLabel -> {{HoldForm[OKNA], HoldForm[DVEŘE]}, {HoldForm[PODLAHA], HoldForm[STROP]}},
PlotLabel -> RawBoxes["Tabule - umělé osvětlení, zezadu (kontrast, Lp = 59.7)"], LabelStyle -> {GrayLevel[0]}]

Kromě nastavování popisek a záhlaví, tak je důležitý hlavně blok kde jsou data. V tomto grafu není žádná zrada. Malá zrada číhá až v 3D grafech. Zde je háček v tom, že občas relativně malá plocha grafu ustřelí mimo průměrnou hodnotu všech bodů a na grafu dojde k oříznutí. Aby se tomuto efektu předešlo, je bezpodmínečně nutné nastavit grafu PlotRange -> All. Tím se vykreslí celý graf nezávisle na tom, jaké obsahuje extrémní hodnoty. Je však otázka jestli je to žádoucí. V mém případě ano, ale umím si přestavit případy, kdy by velká špička totálně zničila celý graf a bylo by výhodnější spičku oříznout.

ListPlot3D[{
  {62.4, 61, 63.9, 62.4, 62.7, 63.4, 70.5},
  {63.8, 71.5, 66.7, 63, 59.4, 63.2, 77.5},
  {82.6, 78, 71.8, 65.3, 58.7, 62.3, 79.5},
  {96.5, 86.1, 80.2, 54.8, 47.3, 65.8, 79.5},
  {121.3, 146, 74.2, 39.5, 27.6, 53.9, 66.7}
}, ColorFunction -> "DarkRainbow", PlotRange -> All, PlotTheme -> "Business"]

Pro vykreslení horního pohledu stačí přidat další atribut ViewPoint -> Above, čímž získáme teplotní mapu v trošku jiném zobrazení a díky Business tématu budou na grafu vidět i vrstevnice, což ulehčí představu o tom jak je graf tvarově rozložen. Také pozor na to, že do funkcí MatrixPlot a ListPlot3D se zadávají matice v obráceném pořadí z hlediska řádek matice! Dojde tak ke vykreslení stejných map.

 • V komentářích jsou povolené HTML tagy <a href=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
 • Kódy programů zapisujte takto pomocí <pre><code>alert('XSS');</code></pre>