¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Heatmapy ve Wolfram Mathematica

Právě teď jsem řešil jak vizualizovat nějaká data, která jsou v maticovém formátu. Pro mé účely jsou prakticky dva grafy. Prvním grafem je heatmapa (viz obrázek) a druhým klasický 3D graf, který data reprezentuje stejně dobře (možná lépe), ale v určitých případech je špatně čitelný. Zejména pak když není možnost s grafem otáčet. V mém případě bylo zapotřebí poměrně velké množství grafů, které jsem nakonec minimalizoval na počet 40, takže bylo nemožné je vykreslovat ručně. Zvlášť pokud jsem zajistit, že budou všechny grafy stejné.

K tomu jak jsem postupoval se dostanu v další části. Teď však ještě pár úvodních slov k tomu, co jsem to vlastně měřil. Cílem měření bylo změřit s využitím jasoměrů hodnoty jasů L [cd/m^2] určitých objektů a jejich okolí v pravidelné síti kontrolních bodů při různém osvětlení (denní, sdružené a umělé) a různé vzdálenosti a úhlu. Z těchto jasů je zapotřebí spočítat kontrast C [-] a tuto kontrastní mapu také vizualizovat. Je tedy zřejmé, že stačí změřit pár objektů a počet grafů rychle roste.

Vizualizace dat #

Tato část se sice jmenuje vizualizace dat, ale aby bylo co vizualizovat, je zapotřebí data připravit. Já jsem zvolil JSON formát vstupu, protože se velmi jednoduše parsuje a matici v něm mohu zapsat také jednoduše. Z měření jednoho objektu mi tedy stačí data v tomto formátu:

{
  "Tabule - umělé osvětlení": {
    "up": "STROP",
    "down": "PODLAHA",
    "left": "OKNA",
    "right": "DVEŘE",
    "values": [
      [121.3, 146, 74.2, 39.5, 27.6, 53.9, 66.7],
      [96.5, 86.1, 80.2, 54.8, 47.3, 65.8, 79.5],
      [82.6, 78, 71.8, 65.3, 58.7, 62.3, 79.5],
      [63.8, 71.5, 66.7, 63, 59.4, 63.2, 77.5],
      [62.4, 61, 63.9, 62.4, 62.7, 63.4, 70.5]
    ]
  }
}

Takových dat je již možné se chytit a vykreslit celou řadu průběhů. Samotný parser se však postupem času poměrně zkomplikoval. Prohlédnout si ho však můžete na GitHub Gistu a to včetně kompletního vstupu a výsledného výstupu pro Wolfram Mathematica. Tento výstup je v zásadě jednoduchý. Například graf, který je v úvodu vykreslíme pomocí následujícího výstřižku:

Show[MatrixPlot[{
  {-0.063, -0.753, -0.706, -0.788, -0.443, 0.311, 0.327},
  {0.619, 0.613, 0.671, -0.013, -0.162, 0.295, 0.344},
  {0.297, 0.441, 0.351, 0.178, 0.087, 0.166, 0.339},
  {-0.085, 0.27, 0.225, 0.155, 0.118, 0.163, 0.317},
  {-0.033, 0.017, -0.015, 0.03, 0.019, 0.077, 0.198}
}, PlotTheme -> "Detailed", Mesh -> Automatic, MeshStyle -> Directive[GrayLevel[0], Opacity[0.5], Dashing[{0, Small}]]],
FrameLabel -> {{HoldForm[OKNA], HoldForm[DVEŘE]}, {HoldForm[PODLAHA], HoldForm[STROP]}},
PlotLabel -> RawBoxes["Tabule - umělé osvětlení, zezadu (kontrast, Lp = 59.7)"], LabelStyle -> {GrayLevel[0]}]

Kromě nastavování popisek a záhlaví, tak je důležitý hlavně blok kde jsou data. V tomto grafu není žádná zrada. Malá zrada číhá až v 3D grafech. Zde je háček v tom, že občas relativně malá plocha grafu ustřelí mimo průměrnou hodnotu všech bodů a na grafu dojde k oříznutí. Aby se tomuto efektu předešlo, je bezpodmínečně nutné nastavit grafu PlotRange -> All. Tím se vykreslí celý graf nezávisle na tom, jaké obsahuje extrémní hodnoty. Je však otázka jestli je to žádoucí. V mém případě ano, ale umím si přestavit případy, kdy by velká špička totálně zničila celý graf a bylo by výhodnější spičku oříznout.

ListPlot3D[{
  {62.4, 61, 63.9, 62.4, 62.7, 63.4, 70.5},
  {63.8, 71.5, 66.7, 63, 59.4, 63.2, 77.5},
  {82.6, 78, 71.8, 65.3, 58.7, 62.3, 79.5},
  {96.5, 86.1, 80.2, 54.8, 47.3, 65.8, 79.5},
  {121.3, 146, 74.2, 39.5, 27.6, 53.9, 66.7}
}, ColorFunction -> "DarkRainbow", PlotRange -> All, PlotTheme -> "Business"]

Pro vykreslení horního pohledu stačí přidat další atribut ViewPoint -> Above, čímž získáme teplotní mapu v trošku jiném zobrazení a díky Business tématu budou na grafu vidět i vrstevnice, což ulehčí představu o tom jak je graf tvarově rozložen. Také pozor na to, že do funkcí MatrixPlot a ListPlot3D se zadávají matice v obráceném pořadí z hlediska řádek matice! Dojde tak ke vykreslení stejných map.

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive