¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Jak na lokální CSS pro React

Když jsem opouštěl koncept webových komponent a přecházel jsem k Reactu, tak mě nejvíce mrzelo, že přijdu o všechny zajímavé vlastnosti shadow DOMu. Ve webových komponentách se to má tak, že jak JS tak CSS jsou součástí jedné šablony a neovlivňují globální prostor. To je u Reactu bez problému z pohledu JS. Z pohledu CSS je to však jiná pohádka. Jakýkoliv styl definovaný v rámci komponenty se definuje pro celou aplikaci. Příklad jednoduché hlavičky:

import React from 'react';
import './Header.css';

export default () =>
 <div className="header">
   {/* další JSX hlavičky */}
 </div>

Kdy CSS soubor obsahuje styly pro header:

.header {
 /* nějaké ty styly */
}

Díky Webpacku je možné takto načítat CSS styly v komponentě, ale .header je k dispozici v celé aplikaci (pokud je tam komponenta použita). Pak ale komponenty trošku postrádají smysl a mohl bych to klidně zase patlat v jednom hlavním CSS souboru. Vlastně jsem vůbec nic nezískal a musím si dávat velký pozor na to, co dělám.

Naštěstí existuje jednoduché řešení a tím jsou CSS moduly. Stačí pouze trošku změnit Webpack nastavení a chování CSS se kompletně změní. Zatímco původní nastavení bylo takové:

module.exports = {
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/,
    loader: 'style-loader!css-loader?importLoaders=1!postcss-loader'
   }
  ]
 }
}

Tak nové bude vypadat takto:

module.exports = {
 module: {
  rules: [
   {
    test: /\.css$/,
    use: [
     {
      loader: 'style-loader'
     },
     {
      loader: 'css-loader',
      options: {
       importLoaders: 1,
       modules: true, // Enable/Disable CSS Modules
       localIdentName: '[name]__[local]--[hash:base64:5]',
      }
     },
     {
      loader: 'postcss-loader'
     }
    ]
   }
  ]
 }
}

Je to vlastně ta samá konfigurace, jen jsem zapnul CSS moduly. Od této chvíle se veškeré CSS chovají lokálně pouze pro danou komponentu. Je třeba jen upravit použití těchto nových stylů v komponentě:

import React from 'react';
import styles from './Header.css';

export default () =>
 <div className={styles.header}>
   {/* další JSX hlavičky */}
 </div>

Co se stane s výstupem? Místo CSS třídy se budou generovat (+-) unikátní idenfikátory (s nějakou nápovědou pro development):

<div class="Header__header--3dxwh">
 <!-- další HTML hlavičky -->
</div>

Resp. na produkci kde není nastaveno localIdentName takto:

<div class="_3dxwhqIVz2ZHHrfQ6crpKp">
 <!-- další HTML hlavičky -->
</div>

Tím se zajistí, že CSS bude fungovat jen v rámci jedné komponenty. Jenže to není úplně ultimátní řešení. Některé styly je dobré mít dostupné v celé aplikaci. No tak třeba styly základních HTML elementů jsou stále definovány jako globální. Pokud však potřebujeme nějakou CSS třídu, tak je to možné pomocí :global prefixu:

:global .clearfix:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}

:global .wrapper--fluid {
 margin-left: 5rem;
 margin-right: 5rem;
}

Ačkoliv je z tohoto útržku vidět pozůstatek BEM zápisu, tak už to prakticky není potřeba.

Podívejte se, jak vypadá taková změna v jednom commitu. To řekne více než 1000 slov... :)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive