¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Kdyby\Console

Existují knihovny, bez kterých bych si vývoj webových aplikací již téměř nedokázal představit. Jedním z nich je Kdyby\Console. Již dříve jsem sice napsal článek o Nette CliRouteru, ale postupem času a hlavně také díky Doctrine jsem velmi rychle a rád přešel na jiné a dokonalejší řešení. Vzhledem k tomu, že na jednom projektu používám tuto knihovnu velmi hodně a vlastně na ní celý projekt stojí, rád bych alespoň prostřednictvím tohoto článku autorovi poděkoval (Filip Procházka). Zároveň bych tímto počínáním rád postupně smazával věčný problém těchto knihoven, protože většinou z hlediska návštěvníka ani není jasné, na co ta knihovna je...

Proč uvažovat o konzoli? #

Pro mě je tato otázka celkem jednoduchá, protože mám projekty, které nejedou jen na sdíleném hostingu, ale jsou to samostatně stojící aplikace. Z toho plyne, že je často zapotřebí vykonávat pomocí CRONu velké množství úkolů. Toto je hlavní část, proč vůbec o konzolovém nástroji uvažuju. Použití je totiž velmi jednoduché a právě samotná Doctrine nabízí prostřednictvím Kdyby\Console celou řadu klasických příkazů a je škoda je nevyužívat. Stačí spustit z příkazové řádky php index.php u aplikace a pokud jsou příkazy zaregistrovány v konfigu, vypíše se jejich seznam včetně nápověd:

C:\xampp\htdocs\zeminem.cz\www>php index.php
Nette Framework version 2.2.3-RC2

Usage:
 [options] command [arguments]

Options:
 --help      -h Display this help message.
 --quiet     -q Do not output any message.
 --verbose    -v|vv|vvv Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug
 --version    -V Display this application version.
 --ansi       Force ANSI output.
 --no-ansi      Disable ANSI output.
 --no-interaction -n Do not ask any interactive question.

Available commands:
 help            Displays help for a command
 list            Lists commands
blog
 blog:install        Install database schema (set-up DB credentials in config.local.neon).
 blog:update        Update database schema (set-up DB credentials in config.local.neon).
dbal
 dbal:import        Import SQL file(s) directly to Database.
orm
 orm:clear-cache:metadata  Clear all metadata cache of the various cache drivers.
 orm:clear-cache:query   Clear all query cache of the various cache drivers.
 orm:clear-cache:result   Clear all result cache of the various cache drivers.
 orm:convert-mapping    Convert mapping information between supported formats.
 orm:convert:mapping    Convert mapping information between supported formats.
 orm:generate-entities   Generate entity classes and method stubs from your mapping information.
 orm:generate-proxies    Generates proxy classes for entity classes.
 orm:generate:entities   Generate entity classes and method stubs from your mapping information.
 orm:generate:proxies    Generates proxy classes for entity classes.
 orm:info          Show basic information about all mapped entities
 orm:schema-tool:create   Processes the schema and either create it directly on EntityManager Storage Connection or generate the SQL output.
 orm:schema-tool:drop    Drop the complete database schema of EntityManager Storage Connection or generate the corresponding SQL output.
 orm:schema-tool:update   Executes (or dumps) the SQL needed to update the database schema to match the current mapping metadata.
 orm:validate-schema    Validate the mapping files.

Díky této možnosti je možné rychle validovat Doctrine entity, nebo generovat SQL schéma přímo do databáze. Použití je opět jednoduché, např.: php index.php orm:info.

Tvorba vlastního příkazu #

Prvně je třeba si uvědomit, že tato knihovna je vlastně to samé jako je v Symfony Console Component, tzn. že potřebné informace se dají čerpat právě z této dokumentace a navíc existuje celá sada helperů, jako je například Progress Bar, nebo třeba šikovný Table. Samotné napsání třídy (Commandu) je pak triviální záležitostí:

<?php

namespace App\Console;

use Doctrine;
use Entity;
use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

class BlogInstall extends Command {

  /** @var \Kdyby\Doctrine\EntityManager @inject */
  public $em;

  protected function configure() {
    $this->setName('blog:install')->setDescription('Install database schema (set-up DB credentials in config.local.neon).');
  }

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output) {
    try {
      // Zde vykonáme vše co je potřeba
      // Zde vykonáme vše co je potřeba
      // Zde vykonáme vše co je potřeba
      //...
      $output->writeLn('<info>[OK] - BLOG:INSTALL</info>');
      return 0; // zero return code means everything is ok
    } catch (\Exception $exc) {
      $output->writeLn('<error>BLOG:INSTALL - ' . $exc->getMessage() . '</error>');
      return 1; // non-zero return code means error
    }
  }

}

Za povšimnutí stojí fakt, že tyto třídy jsou vedle presenterů dalším kandidátem na použití @inject anotace. V tomto příbadě bude tedy k dispozici příkaz blog:install, který je však nutné ještě zaregistrovat v konfiguračním souboru:

services:
  -
    class: App\Console\BlogInstall
    tags: [kdyby.console.command]

Tento způsob registrace je jedna z věcí, která mě štve a rád bych, kdyby se toto Console naučila hackovat sama a já nemusel tagovat, že se jedná o command. Když je totiž těchto příkazů hodně, konfigurační soubor tímto způsobem poměrně rychle roste na své délce a stává se nepřehledným... (-:

A co je na tom? #

Vždyť toto umí Symfony. To Kdyby nic jiného neumí? No, tak krom toho, že vůbec řeší integraci do Nette, což je asi hlavní úkol, tak jsou logicky součásti integrace i další části jako jsou například vlastní helpery. Není totiž nic horšího, než když v takovém commandu potřebujete presenter. Ale ono je to vlastně jednoduché:

$presenter = $this->getHelper('presenter')->getPresenter();

A stejný problém je pak s odkazy. Jak totiž v CLI pracovat s URL, když žádná není? I to Console řeší. Stačí v configu uvést:

console:
  url: http://zlml.cz/

Pak je tvorba odkazů v CLI úplná pohodička:

$link = $presenter->link('//:Front:Homepage:default');

Podívejte se na reálné ukázky příkazů pro Kdyby\Console. Za sebe mohu tento nástroj jedině doporučit. Pokud potřebujete se svojí aplikací pracovat z příkazové řádky. Toto je jiná správná cesta. Díky! (-:

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive