¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Muskulaturní rozšíření DIC

K čemu je DI rozšíření v Nette a jak se takové rozšíření píše už víme. Teď se podíváme na způsob, jak pracovat s takovým rozšířením na úplně nové úrovni. Tento článek velké spoustě lidí změní způsob práce a aplikace budou najednou o level výš. Jak řekl jeden z účastníků školení: tak to je geniální... :)

Jak strukturovat aplikaci? #

O tom už jsem se párkrát rozepsal a ještě se také minimálně jednou rozepíšu. Proteď jen rychlý úvod. Za tu dobu co dělám s frameworky jsem došel k tomu, že nemám žádnou složku s názvem app. Například struktura tohoto projektu vypadá (zjednodušeně) takto:

.
├── bin
│  └── console
├── config
│  ├── config.local.neon
│  ├── config.local.neon.travis
│  ├── config.neon
│  ├── extensions.neon
│  └── services.neon
├── log
├── src
│  ├── Authentication
│  ├── Common
│  ├── Devices
│  ├── Endpoints
│  └── Routing
├── temp
├── tests (obsahuje 'src' se stejnou strukturou)
├── vendor
└── www

Na tom není vůbec nic převratného. Důležitý je však způsob jakým se pracuje se službami (services). Pokud se totiž podíváme na obsah souboru services.neon, tak zjistíme, že je téměř prázdný:

services:
  migrations.codeStyle: Adeira\Connector\Migrations\CodeStyle
  router: Adeira\Connector\Routing\RouterFactory::createRouter

  doctrineSession: Adeira\Connector\Common\Infrastructure\Application\Service\DoctrineSession
  dummySession:
    class: Adeira\Connector\Common\Infrastructure\Application\Service\DummySession
    autowired: no

Přitom celý projekt má v tuto dobu zhruba 80 služeb, které je potřeba zaregistrovat. Kde je tedy ta magie? Asi je zřejmé kam mířím. O vše se starají rozšíření dependency injection kontejneru. Ty jsou zaregistrovány v extensions.neon:

extensions:
  - Arachne\ContainerAdapter\DI\ContainerAdapterExtension # because of migrations
  - Arachne\EventDispatcher\DI\EventDispatcherExtension # because of migrations
  authentication: Adeira\Connector\Authentication\Infrastructure\DI\Nette\Extension
  devices: Adeira\Connector\Devices\Infrastructure\DI\Nette\Extension
  doctrine.orm: Adeira\Connector\Doctrine\ORM\DI\Extension(%debugMode%)
  fakeSession: Kdyby\FakeSession\DI\FakeSessionExtension
  graphql: Adeira\Connector\GraphQL\Bridge\Nette\DI\Extension
  migrations: Zenify\DoctrineMigrations\DI\MigrationsExtension
  symfony.console: Adeira\Connector\Symfony\Console\DI\Extension

Jak je vidět, tak každý balíček ve složce src má vlastní rozšíření (můž mít klidně víc rozšíření, ale není to potřeba). Na následujících řádcích ukážu jak takové rozšíření napsat super jednoduše.

Rozšíření bez znalosti Nette\DI #

Psaní rozšíření pro DIC v Nette může být (a je) poměrně složité. Trošku to chce vědět, jak Nette funguje uvnitř. To samozřejmě dává do rukou obrovský nástroj, ale současně to také klade obrovskou překážku. Přesně z tohoto důvodu vznikl balíček adeira/compiler-extension, který jsem napsal pro lidi ve firmách, kteří se Nette teprve učí, chtějí psát aplikace tak jako já a na prozkoumávání Nette\DI není čas. Záběr tohoto balíčku není jen zde. Sám jsem si ho moc oblíbil a dnes tak píšu rozšíření také (ne vždy, ale dost často).

Myšlenka je taková, že NEON formát umí každý. Pokud ne, tak si stačí prohlédnout tuto stránku a je to všem jasné (používám velmi úspěšně na školeních a přednáškách). Zároveň je snadné naučit o čem je DI, proč se musí v Nette registrovat služby v konfiguračním souboru a jak funguje autowiring. To v zásadě stačí k tomu, aby člověk začal psát aplikace mnohem lépe než dříve. Jenže pokud chce někdo strukturovat aplikaci tak jak to dělám já, tak musí registrovat všechny služby do souboru services.neon a těch je desítky až stovky (ne-li tisíce). Navíc je to nesmysl - proč by si takový balíček nemohl nést všechno s sebou (včetně konfigurací)?

Ale on může! Podívejte se, jak vypadá takové rozšíření Authentication balíčku:

<?php declare(strict_types = 1);

namespace Adeira\Connector\Authentication\Infrastructure\DI\Nette;

use Adeira\Connector\Doctrine\ORM;

class Extension extends \Adeira\CompilerExtension implements ORM\DI\IMappingFilesPathsProvider
{

  public function provideConfig(): string
  {
    return __DIR__ . '/config.neon';
  }

  public function getMappingFilesPaths(): array
  {
    return [__DIR__ . '/../../Persistence/Doctrine/Mapping'];
  }

}

Důležitá je metoda provideConfig, která slouží pouze k tomu, aby rozšíření prozradilo, kde je jeho konfigurační soubor. A tato konfigurace může být pěkně bohatá. Takovou nutnou prerekvizitou k tomu aby vše fungovalo je nahrazení výchozího ExtensionsExtension za novou implementaci, který toto chování umoňuje:

$configurator = new Nette\Configurator;
$configurator->defaultExtensions['extensions'] = \Adeira\ConfigurableExtensionsExtension::class;

Tuto jednu řádku je nutné umístit třeba do souboru bootstrap.php kde se vytváří DI kontejner. Od teď bude toto chování fungovat "by default" a vlastní DI rozšíření dokonce může dědit od Nette\DI\CompilerExtension. Není tedy potřeba dělat žádné úpravy ve stávajících rozšířeních. A to je vždy super! Pokud bude rozšíření dědit od Adeira\CompilerExtension, budete mít k dispozici ještě pomocnou metodu setMapping, která se hodí pro mapování presenterů. Není to však nutná podmínka.

To ale není všechno!

Jak se chovají konfigurace balíčků #

Asi nejzajímavější na návrhu dependency injection je to, že je možné jednoduše vyměňovat implementace bez zásahu do kódu. Jak se tímto pracuje balíček adeira/compiler-extension? Představte si, že máte hlavní konfigurační soubor s tímto obsahem:

parameters:
  key1: value1
  key2: value2

services:
  - DefaultService
  named: Tests\Service

extensions:
  ext2: CustomExtension2

ext2:
  ext_key1: ext_value1
  ext_key2: ext_value2

application:
  mapping:
    *: *

A teď přidáte nový balíček, který si nese vlastní konfigurační soubor a pomocí metody provideConfig jej dává k dispozici. Jeho obsah je takovýto:

parameters:
  key2: overridden
  key3: value3

services:
  - Tests\TestService
  named: Service2

ext2:
  ext_key2: overridden
  ext_key3: ext_value3

latte:
  macros:
    - App\Grid\Latte\Macros

Jaký je výsledek? V aplikaci budou k dispozici najednou tři parametry (obdobně pro ext2 parametry):

parameters:
  key1: value1
  key2: overridden
  key3: value3

Podobně se to chová i u služeb:

services:
  - DefaultService
  named: Service2 # přepsat lze pouze pojmenovanou službu
  - Tests\TestService

Navíc se zaregistruje Latte makro. Ačkoliv toto chování funguje dobře, doporučuji jej spíše nevyužívat k přepisování globální konfigurace. Mnohem vhodnější je využívat tyto konfigurace k přidávání funkčností z balíčků. Tedy registrace nových služeb, přidávání commandů do konzole, registrace nových typů v Doctrine a podobně. V takovém případě se bude rozšíření chovat naprosto očekávaně. Vyhnete se tak tomu, že dva balíčky nastavují jeden parametr a záleží tam na pořadí. Je to nástroj - užijte jej s rozumem.

To ale pořád není všechno!

Malé pozlátko na závěr #

Tento balíček přidává ještě jednu funkci, kterou považuji také za velmi užitečnou. Jak jistě víte, tak rozšíření se dá zaregistrovat pomocí sekce extensions a pokud rozšíření zaregistrujete pod nějakým jménem, je možné jej konfigurovat. To ostatně bylo vidět před malou chvílí:

extensions:
  ext2: CustomExtension2

ext2:
  ext_key1: ext_value1
  ext_key2: ext_value2

V tomto případě budou klíče ext_key1 a ext_key2 k dispozici v samotném rozšíření. To se potom používá k různým úpravám chování samotného balíčku. Co když však nepíšete vlastní PHP kód, ale chcete jen předat tyto parametry do nějaké služby, kterou ono rozšíření registruje? K tomu slouží zvláštní zápis pomocí %%. V tomto konkrétním případě řekněme, že CustomExtension2 má vlastní konfigurační soubor s tímto obsahem:

services:
  - Tests\TestService(%%ext_key2%%)

Jak je vidět, tak si může vzít hodnotu ext_key2 rovnou z konfigurace. Důležité je si uvědomit, že zatímco %aaa% bere parametr aaa ze sekce parameters, tak %%aaa%% bere konfiguraci pouze ze sekce, pod kterou je rozšíření zaregistrované. Chová se to tedy úplně stejně jako $this->getConfig() uvnitř rozšíření... :)

Dejte tomuto rozšíření šanci (nebo hvězdičku). Z praxe mohu říci, že se s ním pracuje skutečně dobře a pokud narazíte na to, že potřebujete udělat něco složitého - není problém pokračovat v psaní DI rozšíření v PHP zároveň s tímto. Uvítám také nápady na zlepšení a různé postřehy. Přecijen chvíli mi trvalo, než jsem přišel na ten správný způsob jak to uchopit.

composer require adeira/compiler-extension

Instalace je jednoduchá... :)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive