¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Od indexu až po presenter

Když jsem se učil pracovat s Nette Frameworkem, musel jsem v začátcích hodně přivírat oči a říkat si "prostě to tak je". Hodně věcí bylo zahaleno do tmy. Teď už to tak naštěstí není, ale stále se stává, že mi někdo napíše a děkuje za poodhalení a vysvětlení toho, jak to funguje na pozadí (za což zase děkuji já). Pokusím se tedy pokračovat a vrátím se na úplný začátek - do index.php a poodhalím, jak probíhá start takové běžné aplikace. A jako vždy - co nejjednodušeji.

Zodpovím (nebo alespoň nastíním odpovědi na) následující otázky:

 • proč redirect vyvolává AbortException
 • jak napsat vlastní NanoPresenter
 • proč má Nette dva request objekty
 • kde se bere životní cyklus presenteru

Start aplikace #

Nedávno jsem dostal v práci na starost implementovat Nette do jednoho legacy projektu. Už jsem tu o tom psal. Byl to nesmírně vyčerpávající úkol, ale už mám hotovo a jsem ve fázi nekonečného refaktoringu. Jednou z prvních věcí, které bylo nutné vyřešit byl start aplikace z jednoho místa. Toto naštěstí řeší web-project (nebo sandbox chcete-li) už v základu takto (.htaccess):

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteRule !\.(pdf|js|ico|gif|jpg|png|css|rar|zip|tar\.gz|map)$ index.php [L]
</IfModule>

Čímž se velmi rychle dostáváme k prvnímu bodu, kterým je index.php:

/** @var \Nette\DI\Container $container */
$container = require __DIR__ . '/../app/bootstrap.php';
/** @var \Nette\Application\Application $application */
$application = $container->getByType(\Nette\Application\Application::class);
$application->run();

V tomto souboru vše začíná a také končí. Totiž zavolá se ještě minimálně \Tracy\Debugger::shutdownHandler, \Nette\Http\Session::clean a \Nette\Http\Response::__destruct, ale zůstaňme u toho, že zde vše začíná a také končí. O co v indexu vlastně jde? Hned přeskočím první řádku, ačkoliv se jedná o nezanedbatelnou část. Z bootrapu získáme hotovou instanci DIC, resp. přímého potomka. Následuje vytažení Application a naškytnutí aplikace pomocí metody run. To je předpokládám všem jasné, proto jsem to vzal letem světem. Cílem tohoto článku je však popsání právě run metod.

Run, run! #

Metoda \Nette\Application\Application::run vypadá přesně takto:

public function run()
{
  try {
    $this->onStartup($this);
    $this->processRequest($this->createInitialRequest());
    $this->onShutdown($this);
  } catch (\Exception $e) {
    $this->onError($this, $e);
    if ($this->catchExceptions && $this->errorPresenter) {
      try {
        $this->processException($e);
        $this->onShutdown($this, $e);
        return;
      } catch (\Exception $e) {
        $this->onError($this, $e);
      }
    }
    $this->onShutdown($this, $e);
    throw $e;
  }
}

Pro přehlednost to ještě zjednoduším a vyhodím vše, co pro samotné spuštění aplikace není nezbytně nutné:

public function run()
{
  try {
    $this->processRequest($this->createInitialRequest());
  } catch (\Exception $e) {
    if ($this->catchExceptions && $this->errorPresenter) {
      $this->processException($e);
      return;
    }
    throw $e;
  }
}

Moc toho opět nezbylo. Vlastně se zde dějí jen tři věci. Prvně createInitialRequest. Tato metoda vrátí (jak už název napovídá) tzv. aplikační request. To je objekt, který pak putuje celou aplikací a nese si informaci o tom co vlastně uživatel chce. Vzpomínáte si na článek o dynamickém routování URL adres? Tam jsem ukazoval, jak se HTTP request změní právě na aplikační a zpět. Celá sranda se tedy odehrává někde v RouterFactory (zatím to platí, do budoucna ale nebude). Samotný HTTP request se pak dostane do Application díky DI. Už v createInitialRequest je tedy jasné, jestli je možné požadavek přeložit, nebo 404. Pokud 404, tak konec, resp. processException pokud je to v configu zapnuté (což jinými slovy znamená forward na error presenter):

application:
  catchExceptions: yes

Pokud se však povede získat aplikační request, nastupuje funkce processRequest. Mrkněte na implementaci. Opět se nejedná o nic složitého. Jde zde vlastně jen o jedinou věc. Získat presenter a zavolat nad ním run. Proč run? Presenter totiž není potomek \Nette\Application\UI\Presenter jak si pamatují skoro všichni, ale spíše objekt, který implementuje interface \Nette\Application\IPresenter jehož jedinou metodou je právě run do které se jako jediný parametr předává již zmíněný aplikační request. Zároveň musí tato metoda vracet \Nette\Application\IResponse.

Z toho plyne, že pokud potřebujeme velmi jednoduchý presenter (který skoro nic neumí, ale je rychlý), stačí si implementovat IPresenter rozhraní a hotovo:

class NanoPresenter extends Nette\Object implements Nette\Application\IPresenter
{

  public function run(Nette\Application\Request $appRequest)
  {
    return new Nette\Application\Responses\TextResponse('It works!');
  }

}

V běžném presenteru se toho však děje samozřejmě mnohem více. Právě v metodě run se schovává celý dobře známý životní cyklus presenteru. Než se však dostanu k reálnému příkladu, začnu na tomto jednoduchém. NanoPresenter vrací pouze TextResponse s obyčejným textem. Tato odpověď je předána zpět do processRequest a následně je hned zavoláno \Nette\Application\IResponse::send což v tomto konkrétním případě vyústí v obyčejné echo. Co se však děje v běžném presenteru?

Vykreslení šablony #

Presenter, který dědí od \Nette\Application\UI\Presenter dělá téměř to samé. Jediný rozdíl je v tom, že presenter vlastně vykreslitelná komponenta, takže si vezme šablonu a předá ji stejně jako v předchozím případě do TextResponse. Zde je oproti mému NanoPresenter příkladu malý implementační rozdíl, ale ve výsledku presenter tak jako tak TextResponse vrátí zpět Application objektu do processRequest metody. Dále se opět zavolá \Nette\Application\Responses\TextResponse::send, tentokrát však nedojde k obyčejnému echu, ale spustí se renderování předané šablony (\Nette\Application\UI\ITemplate). Většinou to tedy propadne na Latte, ale to samozřejmě není podmínkou.

public function send(Nette\Http\IRequest $httpRequest, Nette\Http\IResponse $httpResponse)
{
  if ($this->source instanceof Nette\Application\UI\ITemplate) {
    $this->source->render();
  } else {
    echo $this->source;
  }
}

Z předchozího textu by mělo být zřejmé, kudy požadavek putuje. Když si prohlédnete detailněji to co jsem zde popsal, mělo by být jasné, že se interně používá \Nette\Application\AbortException a proto je nebezpečné v presenterech chytat bezmyšlenkovitě všechny výjimky. Nikdo pak nechce řešit "proč to Nette zase nepřesměrovává".

Tento text by měl překlenout tu temnou propast mezi index.php a akcí v presenteru. Příště už se snad vrhnu na něco zajímavějšího... :)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive