Představení projektu Vacuum - STATIC

Vzhledem k tomu, že vzrostl zájem o Vacuum projekty, rozhodl jsem se zde uveřejnit postup jak pracovat s projektem Vacuum – STATIC (https://bitbucket.org/…acuum-static). Věřím, že je daleko lepší projekt ukázat a lehce popsat, než popsat a lehce ukázat, jak si Nette komunita občas myslí…

Co to vlastně je

Vacuum – STATIC je projekt, který vznikl z úplně základního Nette skeletonu, který jsem používal pro jednoduché statické firemní prezentace jako je například http://www.businessservice.cz/. Postupem času jsem dodával vylepšení a když už tento projekt dosáhl svého maxima, rozhodl jsem se do něj napsat jednoduchou administraci. V současné době tedy Vacuum – STATIC vlastně vůbec není statická prezentace. Obsahuje vestavenou SQLite databázi, díky které není potřeba nějaké MySQL databáze. Web prostě funguje zdánlivě bez databáze. Toto je velmi zásadní. Vacuum – STATIC pravděpodobně nikdy nebude mít externí databázi, takže se bude stále tvářit jako jednoduchá webová prezentace, která má však navíc jednoduchou administraci.

Stažení, instalace, spuštění

Celý projekt se dá stáhnout různě, asi nejjednodušší je využít funkcionalit GITu:

>> git clone https:[email protected]/mrtnzlml/vacuum-static.git folder
Cloning into 'folder'...
remote: Counting objects: 433, done.
remote: Compressing objects: 100% (401/401), done.
remote: Total 433 (delta 201), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 92% (399/433), 636.00 KiB | 192 KiB/s
Receiving objects: 100% (433/433), 664.47 KiB | 192 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (201/201), done.

Tím vytvoříte složku folder, která bude obsahovat aktuální verzi projektu Vacuum – STATIC. Pokud v tuto chvíli projekt sputíte, vrátí chybu, že nemůže najít soubor autoload.php. Je to proto, že projekt ještě neobsahuje žádné knihovny (například Nette). Ty totiž nemá smysl udržovat v repozitáři. Veškeré potřebné knihovny lze doinstalovat jednoduše pomocí Composeru:

>> composer update
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
 - Installing nette/tester (dev-master a60c379)
  Cloning a60c379836617422c8df9d9846fea4efa2ca9d1d

 - Installing nette/nette (dev-master a748c3d)
  Cloning a748c3d344767ed1f0cc9ee40019f6a6f81afa97

 - Installing janmarek/webloader (dev-master 3d44d30)
  Cloning 3d44d306d59591dc94f6fdcb98f55c0990d98326

 - Installing texy/texy (dev-release-2.x 79d0e15)
  Cloning 79d0e1517363ab32edf2db8ec515e3dc84f50f0a

nette/nette suggests installing ext-fileinfo (*)
janmarek/webloader suggests installing leafo/lessphp (Lessphp is a composer for LESS written in PHP.)
Writing lock file
Generating autoload files

V tuto chvíli je projekt připraven k použití. V některých systémech však bude potřeba ještě nastavit práva k zápisu složkám temp a log. Dokonce není potřeba ani nějakého XAMPP serveru. Stačí v té samé složce využít integrovaného PHP serveru v příkazové řádce:

php -S localhost:8888 -t www

Funkční Vacuum – STATIC pak naleznete na adrese http://localhost:8888/. Trapně jednoduché a překvapivě funkční. (-: Vzhledem k tomu, že již vidíte funkční stránku, můžete se přihlásit do administrace (link v patičce). Přihlašovací údaje jsou demo/demo.

Update projektu

Na tomto projektu stále pracuji a čas od času v něm něco doplním nebo upravím. Vzhledem k tomu, že doporučuji použít ke stažení GIT, je update projektu velmi jednoduchý. Stejně jako jsem nedávno zapomněl přidat nahrát dva soubory:

>> git pull
Updating ead4a56..2439d5f
Fast-forward
 www/js/codemirror.js | 5516 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 www/js/xml.js    | 338 ++++
 2 files changed, 5854 insertions(+)
 create mode 100644 www/js/codemirror.js
 create mode 100644 www/js/xml.js

To je asi tak vše co se k tomu dá teď napsat. Nic na tom není, jen je třeba vědět jak na to. Přeji hodně úspěchů při používání tohoto projektu ať už je to ke studijním účelům, nebo k reálné webové prezentaci. Zpětnou vazbu samozřejmě rád uvítám.

 • V komentářích jsou povolené HTML tagy <a href=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
 • Kódy programů zapisujte takto pomocí <pre><code>alert('XSS');</code></pre>