¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Problémy fulltextu v Nette

Nedávno jsem psal o tom, jak využívat fulltext indexy na InnoDB tabulkách (http://zlml.cz/using-fulltext-searching-with-innodb). Není to nic převratného, ale každý den se to také nedělá. Zmínil jsem také, jak vyhledávat, což bylo řešení Jakuba Vrány .{target:_blank}.

V diskusi pod článkem zmíňka o tom, jak ošetřit případ, kdy databáze nevrací výsledky pro slova, která jsou kratší než je hodnota ft_min_word_len. Implementace pro Nette nebude nijak zvlášť rozdílná, avšak i zde existuje minimálně jedna zrádnost.

Nette, ty jedna zrádná bestie... #

Pro dotazování využívám databázovou vrstvu \Nette\Database, což je rozšíření (nadstavba) pro PDO. S oblibou také využívám fluid zápis a spoléhám na automatické ošetření vstupů. A zde je právě kámen úrazu. Nette je místy až příliš důkladné (což je dobře), ale v tomto případě to znemožňuje korektní použití REGEXP.

Běžný kód pro fultextové dotazování může vypadat takto:

/** @var Nette\Database\SelectionFactory @inject */
public $sf;

$this->sf->table('mirror_posts')
  ->where("MATCH(title, body) AGAINST (? IN BOOLEAN MODE)", $search)
  ->order("5 * MATCH(title) AGAINST (?) + MATCH(body) AGAINST (?) DESC", $search, $search)
  ->limit(50);

Což vygeneruje přibližně přesně následující:

SELECT `id`, `title`, `body` 
FROM `mirror_posts` 
WHERE (MATCH(`title`, `body`) AGAINST ('api' IN BOOLEAN MODE)) 
ORDER BY 5 * MATCH(`title`) AGAINST ('api') + MATCH(`body`) AGAINST ('api') DESC 
LIMIT 50

Bohužel tento dotaz nevrátí nic. Je to právě kvůli hodnotě ft_min_word_len, kterou mám nastavenou na 4. Takže můžu změnit tuto hodnotu, a nebo pro všechny slova, která jsou kratší než 4 znaky poskládám složitější dotaz:

$where = "";
//$ft_min_word_len = mysql_result(mysql_query("SHOW VARIABLES LIKE 'ft_min_word_len'"), 0, 1);
$ft_min_word_len = 4;
preg_match_all("~[\\pL\\pN_]+('[\\pL\\pN_]+)*~u", stripslashes($search), $matches);
foreach ($matches[0] as $part) {
  if (iconv_strlen($part, "utf-8") < $ft_min_word_len) {
    $regexp = "REGEXP '[[:<:]]" . addslashes($part) . "[[:>:]]'";
    $where .= " OR (title $regexp OR body $regexp)";
  }
}

A doplníme fluidní dotaz:

...
->where("MATCH(title, body) AGAINST (? IN BOOLEAN MODE)$where", $search) //přidáno $where
...

Nyní budu vyhledávat stejný výraz a to automaticky poskládaným dotazem:

SELECT `id` 
FROM `mirror_posts` 
WHERE (MATCH(`title`, `body`) AGAINST ('api' IN BOOLEAN MODE) OR (`title` REGEXP '[[:<:]]`api`[[:>:]]' OR `body` REGEXP '[[:<:]]`api`[[:>:]]')) 
ORDER BY 5 * MATCH(`title`) AGAINST ('api') + MATCH(`body`) AGAINST ('api') DESC 
LIMIT 50

Bohužel, ani tento dotaz nevrátí strávný výsledek, ačkoliv se tváří, že by měl. Důvodem jsou zpětné uvozovky v regulárním výrazu ''[[:<:]]api[[:>:]]''.

Řešení je zřejmě několik. Například poskládat si tento dotaz sám. Ovšem to není ta nejbezpečnější cesta. Escapování je zrádné a zrovna vyhledávání je jedna z nejvíce používaných věcí, kdy se uživatel přímo ptá databáze. Existuje však vyčůranější způsob.

Co jsem tak vypozoroval, tak Nette se sice o escapování snaží, ale neescapuje výraz zapsaný pomocí strtoupper(). Tzn. že stačí změnit tvorbu výrazu:

$regexp = "REGEXP '[[:<:]]" . addslashes(strtoupper($part)) . "[[:>:]]'";

A dotaz se následně poskládá strávně:

SELECT `id`, `title`, `body` 
FROM `mirror_posts` 
WHERE (MATCH(`title`, `body`) AGAINST ('api' IN BOOLEAN MODE) OR (`title` REGEXP '[[:<:]]API[[:>:]]' OR `body` REGEXP '[[:<:]]API[[:>:]]')) 
ORDER BY 5 * MATCH(`title`) AGAINST ('api') + MATCH(`body`) AGAINST ('api') DESC 
LIMIT 50

To že je část výrazu jiná než ve skutečnosti nevadí. Nevím jestli je case-insensitive chování vlastnost REGEXP, ale tabulkou s postfixem _ci se také nic nezkazí.

Jen mě tak napadá, proč se to chová tak zvláštně. Uspokojuji se tím, že zpětná uvozovka není úplně součástí escapování, takže se není čeho bát (a první regulár v PHP také nepustí vše), ale je to divné.

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive