¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

React + Redux - Apollo = FapFap

Na konci minulého roku jsem začal něco jako virtuální seriál o React vs. PHP aplikaci. Včera jsem na Poslední sobotě byl upozorněn na to, že už asi nepokračuju. To není pravda - pouze jsem je přestal číslovat... :) Po GraphQL, vyřešení N+1 problému, architektuře serverové části a omezení CSS kontextu v React komponentách je čas podívat se podrobněji na komunikaci se serverem.

Ve výsledku jsem hodně rád, že jsem to tak oddaloval, protože jsem to asi tak třikrát celé předělával a konečně mám radost z toho jak to vypadá. Veškeré kódy týkající se frontendu i backendu jsou jako vždy k dispozici online pod MIT.

Klientské komponenty #

Až do nedávné chvíle jsem na straně webového prohlížeče používal pro komunikaci se serverem knihovnu Apollo. Interně Apollo využívá Redux store a já začal hodně vážně zvažovat, že začnu Redux store využívat mnohem více. V tu chvíli už nedávalo moc velký smysl používat Apollo a přišlo mi zajímavější starat se o Redux store sám.

Dříve jsem Apollo používal tak, že existovala vždy nějaká nadřazená komponenta, která se dotazovala serveru a předávala data jiné komponentě. Takže jsem měl komponenty, kterým se říká kontejnery (pouze tahají data) a předávají data pro vykreslení tzv. prezentačním komponentám (pouze vykreslují, ale netahají data).

Myšlenka kontejnerů a prezentačních komponent pořád zůstává. Rozdíl je teď v tom, že místo toho, aby kontejner získával data prostřednictvím Apolla, tak je připojen k Redux úložišti a v okamžiku připojení komponenty do DOMu se spustí Redux akce pro načtení dat:

export const AllCamerasContainer = class extends React.Component {

 componentWillMount() {
  this.props.dispatch(loadAllCameras());
 }

 render = () => { /* ... */ }

};

export default connect()(AllCamerasContainer);

Funkce this.props.dispatch je k dispozici díky nadřazené komponentě, která se vytváří pripojením k Redux úložišti pomocí connect().

Redux funguje tak, že se pomocí funkce dispatch vyvolá nějaká akce/příkaz (zde načtení všech kamer), ta prolítne reducerama což jsou úplně obyčejné funkce, které umí měnit podobu stavu Redux úložiště a následně se tento nový stav uloží a komponenta se automaticky překreslí. Důležité je, že Redux si vlastně drží stav všech komponent u sebe v jednom velkém globálním úložišti a akce resp. reducery slouží pro alespoň trošku rozumné ovládání jeho obsahu. Zároveň Redux úložiště nemá z hlediska kódu nic společného s Reactem. Redux je ke komponentě nějak napojen, ale může fungovat úplně bez Reactu.

Funkce loadAllCameras slouží pro vytvoření objektu reprezentující nějakou akci. Ta se potom spouští pomocí dispatch. Akce je obyčejný JS objekt, který si nese informaci o typu akce + nějaká další dodatečná data. Pokud však chci data teprve načíst, je nutné vytvářet místo objektu funkci, která tak učiní:

// relies on Redux Thunk middleware
export const loadAllCameras = () => {
 return dispatch => {

  dispatch({ // spuštění akce (což je jen obyčejný objekt) uvnitř jiné akce
   type: ALL_CAMERAS_LOADING,
  });

  fetch(allCamerasQuery).then(({data}) => { // funkce pro získání dat (kvůli tomu je nutný Thunk)

   dispatch({ // opět jen obyčejná akce spuštěná uvnitř jiné akce
    type: ALL_CAMERAS_LOAD_SUCCESS,
    cameras: data.allCameras,
   });

  });
 }
};

Zde začíná být vidět důvod, proč jsem opustil Apollo. Díky tomu, že mám teď v ruce veškeré akce a reducery, tak mohu pohodlně spouštět a řetězit akce jak se mi zachce. Až Redux spustí tuto akci (resp. Redux Thunk), tak si jen najde ten správný reducer (podle typu ALL_CAMERAS_LOADING resp. ALL_CAMERAS_LOAD_SUCCESS), ten upraví obsah Redux úložiště a protože máme deklarativní React, tak se data automaticky překreslí.

Server Fetcher #

V předchozí akci bylo vidět, že se volá funkce fetch. To je úplně jednoduchá funkce, která pošle na server GraphQL dotaz a vrátí odpověď (resp. Promise). Vlastně dělá jen to, že pomocí isomorphic-fetch položí dotaz ve správném formátu:

return fetch(config.apiAddress, {
 method: 'POST',
 body: JSON.stringify({
  query: graphQuery, // přichází jako argument fetcheru
  variables: variables, // dtto
  operationName: operationName // dtto
 }),
 headers
}).then(response => response.json())
 .then(json => {
  return json; // zde budou příchozí data z API
 });

Poskládat potřebné hlavičky je otázkou několika málo sekund:

let headers = {
 Accept: '*/*',
 'Content-Type': 'application/json'
};
let token = Authenticator.getToken(); // localStorage
if (token !== null) {
 headers.authorization = token;
}

Asi by bylo možné vracet rovnou pole data, které GraphQL API vrací, aby nebylo nutné dělat destructing v akcích, ale to už jsou jen kosmetické detaily.

Teď by tedy mělo být zřejmé následující:

 • v Reactu existují kontejnery, což jsou komponenty, které tahají data
 • existují také prezentační komponenty, které jen vykreslují data podle props
 • kontejnery získávají data z Redux úložiště spuštěním akce při připojování kontejneru do DOMu (componentWillMount)
 • součástí spuštění akce může být načtení těchto dat do úložiště (pokud tam již nejsou)
 • na server se požadavky posílají jako jednoduchý POST s tělem obsahujícím GraphQL dotaz
 • souběžně s tělem POST požadavku je nutné odeslat také autorizační hlavičky (pokud to aplikace vyžaduje) OK? Možná to bylo rychlé, ale mrkněte na kód a popř. si to vyzkoušejte. Nic složitého... :)

Přijetí požadavku na PHP serveru #

Dostáváme se do oblasti, ve které se vypastí překvapivě hodně lidí. Na straně serveru je třeba přistupovat k POST datům trošku jinak, než by mohlo být zřejmé. K této trošce teorie bude potřeba následující PHP kód:

<?php

var_dump(
 $_POST,
 file_get_contents('php://input')
);

Co se stane, pokud odešleme POST požadavek obsahující JSON třeba pomocí konzole v prohlížeči?

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "test.php", true);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
xhr.send("{a:'b'}");

Vrátí se tato odpoveď:

array(1) {
 ["{a:'b'}"]=>
 string(0) ""
}
string(7) "{a:'b'}"

Obsah $_POST pole může být zvláštní, ale s tím by se dalo žít. Vzhledem k tomu, že se požadavek posílá jako formulář, tak se očekává trošku jiný formát dat:

xhr.send("a=1&b=2");

V tomto případě pole pěkně expanduje:

array(2) {
 ["a"]=>
 string(1) "1"
 ["b"]=>
 string(1) "2"
}
string(7) "a=1&b=2"

Co se však stane, pokud změníme hlavičku požadavku Content-Type?

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "test.php", true);
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8");
xhr.send("a=1&b=2");

POST pole bude zcela prázdné! (nikoliv však php://input)

array(0) {
}
string(7) "a=1&b=2"

Jak je totiž psáno v dokumentaci, tak $_POST neobsahuje všechna data, která jsou na server odeslána jako POST, nýbrž:

An associative array of variables passed to the current script via the HTTP POST method when using application/x-www-form-urlencoded or multipart/form-data as the HTTP Content-Type in the request.

Druhá polovina věty je extrémně důležitá. Také je z předchozích ukázek vidět, že jediné místo, kde jsou data k dispozici je právě input stream php://input. Z toho důvodu je na serveru k JSON datům nutné přistupovat rovnou přímo pomocí file_get_contents('php://input') (tak to dělá vnitřně Nette/Http/RequestFactory) nebo pomocí $httpRequest->getRawBody(), což je úplně to samé, jen více schované a více objektové.

Nyní již stačí pouze ověřit uživatele, jestli se může API vůbec ptát, získat JSON, rozparsovat dotaz a poslat jej nějaké GraphQL knihovně ať se postará o všechny strasti tohoto API. Vše je vidět v tomto jednoduchém GraphQL endpointu.

Kdyby někdo prahnul po pořádné náloži uceleného textu, tak je možné sledovat tento soubor (stále rozdělaný), který jednou začas trošku povyroste. Nějaké základní znalosti problematicky jsou nutné, ale použitý jazyk by měl být srozumitelný většině lidí. Připomínky jsou vítány, než bude pozdě... :)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive