¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Řešení N+1 problému v GraphQL

Na 85. Poslední sobotě v Praze jsem měl workshop a přednášku o GraphQL. Na konci přednášky padl velmi dobrý dotaz ohledně toho, jestli náhodou netrpí GraphQL v určitých situacích N+1 problémem. Načež jsem odvětil, že to není problém GraphQL, ale že ano. Teď je tedy ten správný čas podívat se na tuto situaci konkrétně a pokusit se ji vyřešit. Skvělé je, že knihovna, kterou používám na sebe částečně převzala řešení tohoto nešvaru. Ale o tom až za chvíli...

N+1 problém #

S N+1 problémem se setkal každý, kdo naprogramoval alespoň blog s komentáři. Problém nastává pokud se z databáze netahají všechna potřebná data s předstihem. Například pokud u blogu vytáhneme pouze články a až později budeme iterovat články a tahat k nim komentáře, pak máme N+1 problém. Stane se totiž, že položíme na databázi stejný počet dotazů, jako máme článků.

Řešit se to dá dvojím způsobem. Můžeme použít databázový JOIN a v jednom dotázu si vytáhnout vše potřebné (články a kometáře) s tím, že již víme co potřebujeme. A nebo použijeme IN klauzuli a druhým dotazem se doptáme na vše potřebné (zbývající komentáře). Tento přístup se pro GraphQL hodí více.

Hezký příklad tohoto problému je vidět na tomto GraphQL dotazu:

{
 query_1: allWeatherStations {
  edges {
   node {
    ...RecordsFragment
   }
  }
 }
 query_2: allWeatherStations {
  weatherStations {
   ...RecordsFragment
  }
 }
}

fragment RecordsFragment on WeatherStation {
 records {
  id
 }
}

Toto by se dalo nazvat M*N+M problémem... :) Kdybych totiž posílal jen první dotaz (dej mi meteostanice a ke každé stanici všechny záznamy), vznikl by dříve popisovaný problém. Jen jsou zde místo článků meteostanice a místo komentářů jednotlivé záznamy stanic. Jenže v GraphQL lze skutečně složit graf a tak se můžu ptát velmi složitě a zamotaně. Dokonce se můžu ptát pořád dokolečka:

{
 articles { # get all articles
  authors { # get all authors of the articles
   theirArticles { # get all articles they wrote
    authors { # get authors of those articles
     theirArticles {
      ...
     }
    }
   }
  }
 }
}

Neříkám, že to dává smysl, ale pokud je API dostatečně kompikované, tak se zde můžou objevit cyklické cesty.

Řešení #

Podívejme se, jak se tahají jednotlivé záznamy pro konkrétní meteostanici:

$field->setResolveFunction(function (WeatherStation $ws, $args, UserId $userId) {
  return $this->allWsRecords->execute($userId, $ws->id());
});

Slovy řečeno: v callbacku přijde meteostanice a my se zeptáme nějaké modelové třídy na všechny záznamy podle ID meteostanice. To je přesně to místo, kde vzniká N+1 problém. V knihovně webonyx/graphql-php je od verze v0.9.0 k dispozici objekt GraphQL\Deferred, který perfektně poslouží k optimalizaci:

$field->setResolveFunction(function (WeatherStation $ws, $args, UserId $userId) {
  $this->allWsRecords->buffer($ws->id());

  return new \GraphQL\Deferred(function() use ($userId, $ws) {
    return $this->allWsRecords->execute($userId, $ws->id());
  });
});

Vtip je v tom, že při řešení dotazu prochází knihovna webonyx/graphql-php celý graf a zjišťuje potřebné hodnoty. Ve chvíli kdy dojde k našemu uzlu/listu, tak si jen poznamenáme (buffer) jaké ID bylo práve vyžadováno a vrátíme onen Deferred objekt. Až celý proces dojde na samotný konec, tak se knihovna zeptá ještě na ty odložené objekty. V tu chvíli ale již víme jaké všechny ID jsou potřeba a můžeme je získat jedním dotazem a postupně vracet:

if(empty($this->weatherStationIdsBuffer)) {
  return $this->wsrr->ofWeatherStationId($weatherStationId);
} else {
  static $result = NULL; //memoization
  if ($result === NULL) {
    $result = $this->wsrr->ofAllWeatherStationIds($this->weatherStationIdsBuffer);
  }
  return $result[$weatherStationId->id()];
}

Tedy pokud není nic v bufferu, prostě se na to jedno ID zeptáme do databáze. Zde není co optimalizovat. V opačném případě však pošleme dotaz s IN a zeptáme se na všechny ID, které jsou v bufferu. Ty budeme chvíli držet v lokální cache a postupně ven servírovat jednotlivé záznamy (bez dalších dotazů do databáze).

Výsledek je následující (předtím):

SELECT t0.* FROM user_accounts t0 WHERE t0.id = ?

SELECT w0_.* FROM weather_stations w0_ WHERE w0_.owner_uuid = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?

SELECT w0_.* FROM weather_stations w0_ WHERE w0_.owner_uuid = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id = ?

A potom:

SELECT t0.* FROM user_accounts t0 WHERE t0.id = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations w0_ WHERE w0_.owner_uuid = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations w0_ WHERE w0_.owner_uuid = ?
SELECT w0_.* FROM weather_stations_records w0_ WHERE w0_.weather_station_id IN (
  'df40acdd-5222-4f89-a693-999f2d3f3eb6',
  '6f5fb680-f5e3-4d8c-b7e1-27205b848657',
  '14837156-c662-4e8c-b527-2227506c2bf7',
  '2965494d-d13f-4415-8535-b910ac29326a',
  '662c0434-9eca-4241-9462-ce85d279fd6b',
  '36eed5a8-08fd-48db-8153-67355d092201'
)

To je obrovské zlepšení. Zejména když si uvědomíte, že k optimalizaci N+1 dotazu nedochází pouze naivně v rámci jedné cesty v grafu, ale v rámci úplně celého grafu. Pokud chcete vidět konkrétní změnu v rámci projektu z workshopu, tak je vidět v commitu ed8b43.

Toliko má odpoveď... :)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive