¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

RESP protokol - přímý přístup k Redis databázi

(http://redis.io/topics/protocol) (REdis Serialization Protocol) je něco, s čím se asi většina lidí nepotká. Důvod je prostý. Tento protokol je většinou zabalen hluboko v knihovně, která pracuje s Redis databází. Existují však situace, kdy se tento protokol hodí. Jednou ze situací je stav, kdy potřebujete předat, nebo naopak získat z Redisu nějaká data a všechno ostatní vyjma RESP komunikace je zbytečné zdržování (u mě třeba sypání dat z procesoru přímo do Redisu). Druhý případ nastane v okamžiku, kdy potřebujete zajistit komunikaci klient-server a potřebujete zvolit vhodný formát přenosu informací. Jedná se tedy o použití tohoto protokolu úplně mimo Redis. Důvodů může být celá řada, nejhlavnější by však byl asi ten, že se s RESP formátem dat dá snadno pracovat, protože používá prefixový zápis.

Formát RESP protokolu #

RESP používá celkem 5 způsobů jak zaobalit přenášenou informaci. Vždy však platí, že první byte je byte určující o jaký formát se jedná:

 • + jednoduchý string
 • - error
 • : integer
 • $ bulk string (binary safe)
 • * array

Následuje samotný obsah, nebo dodatečné informace, například o délce a vše je ukončeno pomocí CRLF (\r). Postupně tedy přenášené informace moho vypadat například takto:

 • +PONG\r
 • -Error 123\r
 • :54986\r
 • $4\r PING\r (první část určuje délku bulk stringu, NULL je pak $-1\r)
 • *2\r $3\r GET\r $3\r key\r (první je délka pole, následuje kombinace předchozích)

To je celé, žádná věda v tom není. Je to skutečně jednoduchý protokol a to je super, protože se s ním dá snadno pracovat. Navíc lze poslat celý dlouhý text obsahující více příkazů v jednom spojení.

Implementace v Node.js #

V Node.js by teď měla být realizace velmi jednoduchá. Napíšeme si krátký TCP client, který se nám napojí na Redis databázi (většinou port 6379) a budeme posílat/přijímat data:

var net = require('net');

var client = net.connect({port: 6379}, function() {
  console.log('Connected to the Redis server.');

  client.write('*1\r
$4\r
PING\r
');
  client.write('*3\r
$3\r
SET\r
$3\r
key\r
$5\r
xxxxx\r
');
  client.write('*2\r
$3\r
GET\r
$3\r
key\r
');
  client.write('*5\r
$5\r
PFADD\r
$11\r
HyperLogLog\r
$3\r
xxx\r
$3\r
yyy\r
$3\r
zzz\r
');
  client.write('*2\r
$7\r
PFCOUNT\r
$11\r
HyperLogLog\r
');

  client.write('*1\r
$7\r
FLUSHDB\r
');
});

client.on('data', function(data) {
  console.log(data.toString());
  client.end();
});

client.on('end', function() {
  console.log('Disconnected from the Redis server.');
});

Ještě jednu poznámku, kterou jsem do původního článku nezahrnul. Proč jsou udesílaná data zabalena v RESP poli? Vychází to z toho, že podle dokumentace, by klient měl posílat na server pole bulk stringů. Nicméně dobře funkční a validní zápis je i bez pole (client.write('GET key\r ');) jen musí být opět ukončen pomocí CRLF.

Odesíláme do Redis databáze celkem 6 příkazů. První je obyčejný PING, následuje SET a GET klíče, PFADD a PFCOUNT z HyperLogLog datového dypu a nakonec jen smazání databáze. Co bude výstupem?

+PONG
+OK
$5
xxxxx
:0
:3
+OK

Jak je možné, že server vrátil 7 odpovědí? Je to prosté, upravíme si datový callback ať je zřejmé, co skutečně dostáváme za data:

client.on('data', function(data) {
  console.log(JSON.stringify(data.toString()));
  client.end();
});

Teď už bude výstup o něco jiný:

"+PONG\r
+OK\r
$5\r
xxxxx\r
:0\r
:3\r
+OK\r
"

A vše již dává smysl. První odpověď je PONG (na PING), následuje reakce OK na nastavení klíče, odpověď ve formě bulk stringu, který má dvě části - délku a samotnou textovou odpověď (proto to odřádkování navíc), následuje odpověď z PFADD (0 nebo 1 podle situace) a také odpověď z PFCOUNT (mohutnost množiny v HyperLogLog). Poslední OK je reakce na FLUSHDB. Jak je vidět, tak i v odpovědi je prvním znakem formát dat dané odpovědi.

Takto jsem to celkem zbytečně (ale pro přehlednost) rozepisoval. Celá komunikace směrem k serveru by se dala napsat do jednoho požadavku:

*1\r
$4\r
PING\r
*3\r
$3\r
SET\r
$3\r
key\r
$5\r
xxxxx\r
*2\r
$3\r
GET\r
$3\r
key\r
*5\r
$5\r
PFADD\r
$11\r
HyperLogLog\r
$3\r
xxx\r
$3\r
yyy\r
$3\r
zzz\r
*2\r
$7\r
PFCOUNT\r
$11\r
HyperLogLog\r
*1\r
$7\r
FLUSHDB\r

Odpověď by zůstala stejná.

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive