¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

RESP protokol - přímý přístup k Redis databázi

RESP (REdis Serialization Protocol) je něco, s čím se asi většina lidí nepotká. Důvod je prostý. Tento protokol je většinou zabalen hluboko v knihovně, která pracuje s Redis databází. Existují však situace, kdy se tento protokol hodí. Jednou ze situací je stav, kdy potřebujete předat, nebo naopak získat z Redisu nějaká data a všechno ostatní vyjma RESP komunikace je zbytečné zdržování (u mě třeba sypání dat z procesoru přímo do Redisu). Druhý případ nastane v okamžiku, kdy potřebujete zajistit komunikaci klient-server a potřebujete zvolit vhodný formát přenosu informací. Jedná se tedy o použití tohoto protokolu úplně mimo Redis. Důvodů může být celá řada, nejhlavnější by však byl asi ten, že se s RESP formátem dat dá snadno pracovat, protože používá prefixový zápis.

Formát RESP protokolu #

RESP používá celkem 5 způsobů jak zaobalit přenášenou informaci. Vždy však platí, že první byte je byte určující o jaký formát se jedná:

 • + jednoduchý string
 • - error
 • : integer
 • $ bulk string (binary safe)
 • * array

Následuje samotný obsah, nebo dodatečné informace, například o délce a vše je ukončeno pomocí CRLF (\r\n). Postupně tedy přenášené informace moho vypadat například takto:

 • +PONG\r\n
 • -Error 123\r\n
 • :54986\r\n
 • $4\r\nPING\r\n (první část určuje délku bulk stringu, NULL je pak $-1\r\n)
 • *2\r\n$3\r\nGET\r\n$3\r\nkey\r\n (první je délka pole, následuje kombinace předchozích)

To je celé, žádná věda v tom není. Je to skutečně jednoduchý protokol a to je super, protože se s ním dá snadno pracovat. Navíc lze poslat celý dlouhý text obsahující více příkazů v jednom spojení.

Implementace v Node.js #

V Node.js by teď měla být realizace velmi jednoduchá. Napíšeme si krátký TCP client, který se nám napojí na Redis databázi (většinou port 6379) a budeme posílat/přijímat data:

var net = require('net');

var client = net.connect({port: 6379}, function() {
  console.log('Connected to the Redis server.');

  client.write('*1\r\n$4\r\nPING\r\n');
  client.write('*3\r\n$3\r\nSET\r\n$3\r\nkey\r\n$5\r\nxxxxx\r\n');
  client.write('*2\r\n$3\r\nGET\r\n$3\r\nkey\r\n');
  client.write('*5\r\n$5\r\nPFADD\r\n$11\r\nHyperLogLog\r\n$3\r\nxxx\r\n$3\r\nyyy\r\n$3\r\nzzz\r\n');
  client.write('*2\r\n$7\r\nPFCOUNT\r\n$11\r\nHyperLogLog\r\n');

  client.write('*1\r\n$7\r\nFLUSHDB\r\n');
});

client.on('data', function(data) {
  console.log(data.toString());
  client.end();
});

client.on('end', function() {
  console.log('Disconnected from the Redis server.');
});

Proč jsou udesílaná data zabalena v RESP poli? Vychází to z toho, že podle dokumentace, by klient měl posílat na server pole bulk stringů. Nicméně dobře funkční a validní zápis je i bez pole (client.write('GET key\r\n');) jen musí být opět ukončen pomocí CRLF.

Odesíláme do Redis databáze celkem 6 příkazů. První je obyčejný PING, následuje SET a GET klíče, PFADD a PFCOUNT z HyperLogLog datového dypu a nakonec jen smazání databáze. Co bude výstupem?

+PONG
+OK
$5
xxxxx
:0
:3
+OK

Jak je možné, že server vrátil 7 odpovědí? Je to prosté, upravíme si datový callback ať je zřejmé, co skutečně dostáváme za data:

client.on('data', function(data) {
  console.log(JSON.stringify(data.toString()));
  client.end();
});

Teď už bude výstup o něco jiný:

"+PONG\r\n+OK\r\n$5\r\nxxxxx\r\n:0\r\n:3\r\n+OK\r\n"

A vše již dává smysl. První odpověď je PONG (na PING), následuje reakce OK na nastavení klíče, odpověď ve formě bulk stringu, který má dvě části - délku a samotnou textovou odpověď (proto to odřádkování navíc), následuje odpověď z PFADD (0 nebo 1 podle situace) a také odpověď z PFCOUNT (mohutnost množiny v HyperLogLog). Poslední OK je reakce na FLUSHDB. Jak je vidět, tak i v odpovědi je prvním znakem formát dat dané odpovědi.

Takto jsem to celkem zbytečně (ale pro přehlednost) rozepisoval. Celá komunikace směrem k serveru by se dala napsat do jednoho požadavku:

*1\r\n$4\r\nPING\r\n*3\r\n$3\r\nSET\r\n$3\r\nkey\r\n$5\r\nxxxxx\r\n*2\r\n$3\r\nGET\r\n$3\r\nkey\r\n*5\r\n$5\r\nPFADD\r\n$11\r\nHyperLogLog\r\n$3\r\nxxx\r\n$3\r\nyyy\r\n$3\r\nzzz\r\n*2\r\n$7\r\nPFCOUNT\r\n$11\r\nHyperLogLog\r\n*1\r\n$7\r\nFLUSHDB\r\n

Odpověď by zůstala stejná.

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive