¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Routování v Nette - prakticky

Tento článek byl naposledy revidován, aktualizován a rozšířen 27. června 2014...

V následujícím článku se budu opírat o teorii napsanou v dokumentaci. Jelikož jsem se však Nette učil sám, tak vím jak je těžké routování pochopit a zvlášť potom z dokumentace, která spíše ukazuje fičury, než jak na to. A vzhledem k tomu, že mi pod rukama prošlo velké množství velmi různorodých aplikací, kád bych zde uvedl příklady adresářové struktury, rout pro daný praktický problém a vzniklé URL adresy. Začíná přehlídka několika možných rout. Myslím si, že celá řada příkladů bude užitečnější, než teorie.

Základ všeho je porozumět tomu, jak se v Nette vytváří odkazy. Od toho se velmi podobně sestavují obecné routy tak, aby alespoň jedna seděla svým tvarem na daný odkaz.

První kroky #

Začněme jednoduchou statickou stránkou, která má tuto jednoduchou adresářovou strukturu:

app/
├─── config/
├─── model/
├─── presenters/
│   └── HomepagePresenter.php
│
├─── router/
├─── templates/
│   ├── Homepage/
│   │  ├── kontakt.latte  (zde jednotlivé stránky statického webu)
│   │  └── ...
│   └── @layout.latte
│
└─── bootstrap.php

To znamená, že ne každou stránku se budu odkazovat přibližně jako Homepage:kontakt. Samozřejmě vždy se záměnou šablony (v tomto případě kontakt - kontakt.latte). To je dost triviální a stačilo by například:

$router[] = new Route('<presenter>/<action>[/<id>]', 'Homepage:default');

To je sice funkční, bohužel je to spíše teoretická routa, protože výsledek je otřesný:

http://zlml.cz/homepage/kontakt

Tuto routu píšu téměř všude. Je to routa velmi obecná a říká přibližně následující: Bude-li se někdo odkazovat v obecném tvaru Presenter:view, pochop Presenter jako název presenteru (např. HomepagePresenter) a hledej tedy soubor HomepagePresenter.php a view bude šablona presenteru, hledej ji tedy ve složce Presenter/view.latte a sestav URL která bude přesně v tomto tvaru. Homepage:default pouze říká co je výchozí hodnota a co se má hledat, pokud nebude specifikována konkrétní šablona.

Pro takto malý web je mnohem lepší specifikovat konkrétnější routu, která přijde před onu obecnou:

$router[] = new Route('<action>', 'Homepage:default');

Což udělá téměř to samé, jen vypustí z URL nadbytečnou informaci o presenteru. Vždy používáme HomepagePresenter, jen se mění cílová šablona podle URL:

http://zlml.cz/kontakt

Výsledná sada rout pro takovouto malou statickou stránku by tedy mohla vypadat takto:

public function createRouter() {
  $router = new RouteList();
  $router[] = new Route('<action>', 'Homepage:default');
  $router[] = new Route('<presenter>/<action>[/<id>]', 'Homepage:default');
  return $router;
}

Dále je vhodné používat např. soubor sitemap.xml. Pokud ho také umístím do stejného adresáře jako šablony, routa je opět jednoduchá:

$router[] = new Route('sitemap.xml', 'Homepage:sitemap');

Hledá se šablona sitemap.latte. Přečtěte si jak vytvořit tuto šablonu v článku RSS a Sitemap jednoduše a rychle. Výsledná URL je tak jak má být:

http://zlml.cz/sitemap.xml

To samé lze udělal pro RSS.

Jdeme do hloubky #

Trošku složitější routování přichází vždy když chcete udělat něco speciálního. Například to, aby číslo za URL udávalo číslo stránky v paginatoru:

http://zlml.cz/2
$router[] = new Route("[<paginator-page [1](2)>]", array(
  'presenter' => 'Homepage',
  'action' => 'default',
  'paginator-page' => 1
));

Zde už je nutné druhý parametr rozepsat a více specifikovat. Toto akceptuje pouze konkrétní čísla. a jako druhou specialitu lze napsat takovou routu, která bude tvořit URL z názvů článků:

http://zlml.cz/using-fulltext-searching-with-innodb
$router[] = new Route('<id>', array(
  'presenter' => 'Single',
  'action' => 'article',
  'id' => array(
    Route::FILTER_IN => function ($url) {
      return $this->posts->getIdByUrl($url);
    },
    Route::FILTER_OUT => function ($id) {
      return $this->posts->getUrlById($id);
    },
  ),
));

A není úplně na škodu vytvořit routu, která bude řešit napríklad vyhledávání:

http://zlml.cz/search/fio%20api
$router[] = new Route('search[/<search>]', 'Search:default');

Toto jsou jednoduché routy pro jednoduchou adresářovou strukturu. Lehce složitější jsou pro modulární strukturu, kdy je zapotřebí specifikovat modul:

http://zlml.cz/rss.xml
$router[] = new Route('rss.xml', 'Front:Blog:rss');

Chová se to stejně jako u předchozího příkladu se sitemap.xml, v tomto příkladu však routa hledá BlogPresenter.php ve složce FrontModule a šablonu rss.latte, také v tomto modulu. U rout pro modulární aplikace již raději rozepisuji druhý parametr, protože je to přehlednější. Následující routa zvládne jazykové mutace pro FrontModul, jinak je to opět ta nejobecnější routa vůbec:

http://zlml.cz/en/site/kontakt
$router[] = new Route('[<lang cs|sk|en>/]<presenter>/<action>[/<id>]', array(
  'module' => 'Front',
  'presenter' => 'Homepage',
  'action' => 'default',
));

To samé, ale opět o trošku náročnější. Tentokrát pro UserModule, který je na jiné URL, než FrontModule:

http://zlml.cz/user/en/setting/password
$router[] = new Route('user/[<lang cs|sk|en>/]<presenter>/<action>[/<id [0-9]+>]', array(
  'module' => 'User',
  'presenter' => 'Board',
  'action' => 'default',
));

A na závěr ještě poslední přehled možných rout jako příklady toho co je možné.

$router[] = new Route('sitemap.xml', 'Front:Export:sitemap');
$router[] = new Route('kategorie/<category>', 'Front:Product:default');
$router[] = new Route('produkt/<product>', 'Front:Product:detail');
$router[] = new Route('', 'Front:Product:default');
$router[] = new Route('admin/sign-<action>', 'Admin:Sign:');
$router[] = new Route('registrace/', 'Front:Register:new');
$router[] = new Route('index.php', 'Homepage:default', Route::ONE_WAY);
$router[] = new CliRouter(array('action' => 'Cli:Cli:cron'));
$router[] = new \App\RestRouter('api[/<presenter>[/<id>]]', array( //vyžaduje speciální objekt (není součástí Nette)
  'module' => 'Rest',
  'presenter' => 'Resource',
  'action' => 'get',
), \App\RestRouter::RESTFUL);

Je zcela zřejmé, že se všechny konstrukce stále opakují, proto považuji za opravdu důležité perfektně pochopit tvorbu odkazů a následně je to možná trochu o experimentování, ale s touto sadou příkladů bude myslím jednoduché najít podobnou routu, jaká je zrovna potřeba.

Jak na v posledním příkladu zmíněný CLI router se dočtete v článku Nette 2.1-dev CliRouter.

Máte nějakou zajímavou routu? Podělte se o ni... (-:

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive