Třída pro připojení k FIO API

Další užitečný úryvek, který je škoda nechat ležet v Git repozitářích. A opět uzpůsobený pro používání s Nette FW.

Nedávno jsem psal o tom, jak používat CLI router v Nette (http://zlml.cz/…ev-clirouter). Právě pomocí tohoto routeru je vhodné kontrolovat bankovní výpisy – například pomocí cronu:

<?php

namespace App\CliModule;

use Nette;
use Nette\Diagnostics\Debugger;

/**
 * Class CliPresenter
 * @package App\CliModule
 */
class CliPresenter extends BasePresenter {

    /** @var \Fio @inject */
    public $fio;
    ...

    public function actionCron() {
        $this->checkFio(); // FIO vs. nezaplacené objednávky
        ...
        $this->terminate();
    }

    /**
     * Zkontroluje bankovní účet, porovná s databází a zaplacené objednávky změní na status PAID.
     */
    private function checkFio() {
        try {
            $transactions = $this->fio->transactions();
            $unpaid = $this->orders->selectUnpaidOrders(); //získání nezaplacených objednávek
            //array_intersect() - zde samotné zpracování
            ...
        } catch (\Exception $exc) {
            Debugger::log($exc->getMessage() . ' FILE: ' . $exc->getFile() . ' on line: ' . $exc->getLine(), Debugger::WARNING);
            echo $exc->getMessage() . EOL;
        }
    }
}

K tomu se hodí právě následující třída:

<?php

/**
 * Class Fio
 */
class Fio extends \Nette\Object {

    private $token;
    private $rest_url = 'https://www.fio.cz/ib_api/rest/';

    /**
     * @param string $token SECURE
     */
    public function __construct($token) {
        $this->token = $token;
    }

    /**
     * Pohyby na účtu za určené období.
     * JSON only!
     * @param string $from
     * @param string $to
     * @return array|mixed
     */
    public function transactions($from = '-1 month', $to = 'now') {
        $from = \Nette\DateTime::from($from)->format('Y-m-d');
        $to = \Nette\DateTime::from($to)->format('Y-m-d');
        $url = $this->rest_url . 'periods/' . $this->token . '/' . $from . '/' . $to . '/transactions.json';
        return $this->parseJSON($this->download($url));
    }

    /**
     * Oficiální výpisy pohybů z účtu.
     * JSON only!
     * @param $id
     * @param null $year
     * @return array|mixed
     */
    public function transactionsByID($id, $year = NULL) {
        if ($year === NULL) {
            $year = date('Y');
        }
        $url = $this->rest_url . 'by-id/' . $this->token . '/' . $year . '/' . $id . '/transactions.json';
        return $this->parseJSON($this->download($url));
    }

    /**
     * Pohyby na účtu od posledního stažení.
     * JSON only!
     * @return array|mixed
     */
    public function transactionsLast() {
        $url = $this->rest_url . 'last/' . $this->token . '/transactions.json';
        return $this->parseJSON($this->download($url));
    }

    /**
     * @param $url
     * @return mixed
     * @throws \Exception
     */
    private function download($url) {
        if (!extension_loaded('curl')) {
            throw new \Exception('Curl extension, does\'t loaded.');
        }
        $curl = curl_init();
        curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, FALSE);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
        $result = curl_exec($curl);
        return $result;
        //return file_get_contents($url); //ALTERNATIVE
    }

    /**
     * @param $data
     * @return array|mixed
     */
    private function parseJSON($data) {
        $json = json_decode($data);
        if($json === NULL) {
            //Moc ryhlé požadavky na Fio API
            throw new \Exception('Fio API overheated. Please wait...');
            //Když se posílá stále moc požadavků, tak se to z Exception nikdy nevyhrabe. Musí se opravdu počkat.
        }
        if(!$json->accountStatement->transactionList) {
            return $json; // There are no transactions (header only)
        }
        $payments = array();
        foreach ($json->accountStatement->transactionList->transaction as $row) {
            $out = array();
            foreach ($row as $column) {
                if ($column) {
                    $out[$column->id] = $column->value; //v $column->name je název položky
                    /*
                     * 0 - Datum
                     * 1 - Částka (!)
                     * 5 - Variabilní symbol (!)
                     * 14 - Měna (!)
                     * Hodnoty (!) se musí použít ke kontrole správnosti...
                     */
                }
            }
            array_push($payments, $out);
        }
        return $payments;
    }

}

S tím, že je zapotřebí předat FIO klíč z neonu. FIO třída se automaticky injectuje, tzn. že i konstruktor této třídy bude doplněn automaticky. Je jen zapotřebí přidat do neonu onu konfiguraci:

parameters:
  fio_token: '' #token pro přístup do FIO banky

...

services:
  - Fresh\Fio(token: %fio_token%)

...

Bylo by vhodné upozornit na fakt, že se jedná pouze o read-only přístup, tzn. že neexistují žádné funkce pro zápis (ačkoliv existuje něco jako datumová zarážka). Díky tomu je možné použít takovéto nízkoúrovňové zabezpečení pomocí jednoho tokenu.

 • V komentářích jsou povolené HTML tagy <a href=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
 • Kódy programů zapisujte takto pomocí <pre><code>alert('XSS');</code></pre>