¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Třída pro připojení k FIO API

Další užitečný úryvek, který je škoda nechat ležet v Git repozitářích. A opět uzpůsobený pro používání s Nette FW.

Nedávno jsem psal o tom, jak používat CLI router v Nette (http://zlml.cz/nette-2-1-dev-clirouter). Právě pomocí tohoto routeru je vhodné kontrolovat bankovní výpisy - například pomocí cronu:

<?php

namespace App\CliModule;

use Nette;
use Nette\Diagnostics\Debugger;

/**
 * Class CliPresenter
 * @package App\CliModule
 */
class CliPresenter extends BasePresenter {

    /** @var \Fio @inject */
    public $fio;
    ...

    public function actionCron() {
        $this->checkFio(); // FIO vs. nezaplacené objednávky
        ...
        $this->terminate();
    }

    /**
     * Zkontroluje bankovní účet, porovná s databází a zaplacené objednávky změní na status PAID.
     */
    private function checkFio() {
        try {
            $transactions = $this->fio->transactions();
            $unpaid = $this->orders->selectUnpaidOrders(); //získání nezaplacených objednávek
            //array_intersect() - zde samotné zpracování
            ...
        } catch (\Exception $exc) {
            Debugger::log($exc->getMessage() . ' FILE: ' . $exc->getFile() . ' on line: ' . $exc->getLine(), Debugger::WARNING);
            echo $exc->getMessage() . EOL;
        }
    }
}

K tomu se hodí právě následující třída:

<?php

/**
 * Class Fio
 */
class Fio extends \Nette\Object {

    private $token;
    private $rest_url = 'https://www.fio.cz/ib_api/rest/';

    /**
     * @param string $token SECURE
     */
    public function __construct($token) {
        $this->token = $token;
    }

    /**
     * Pohyby na účtu za určené období.
     * JSON only!
     * @param string $from
     * @param string $to
     * @return array|mixed
     */
    public function transactions($from = '-1 month', $to = 'now') {
        $from = \Nette\DateTime::from($from)->format('Y-m-d');
        $to = \Nette\DateTime::from($to)->format('Y-m-d');
        $url = $this->rest_url . 'periods/' . $this->token . '/' . $from . '/' . $to . '/transactions.json';
        return $this->parseJSON($this->download($url));
    }

    /**
     * Oficiální výpisy pohybů z účtu.
     * JSON only!
     * @param $id
     * @param null $year
     * @return array|mixed
     */
    public function transactionsByID($id, $year = NULL) {
        if ($year === NULL) {
            $year = date('Y');
        }
        $url = $this->rest_url . 'by-id/' . $this->token . '/' . $year . '/' . $id . '/transactions.json';
        return $this->parseJSON($this->download($url));
    }

    /**
     * Pohyby na účtu od posledního stažení.
     * JSON only!
     * @return array|mixed
     */
    public function transactionsLast() {
        $url = $this->rest_url . 'last/' . $this->token . '/transactions.json';
        return $this->parseJSON($this->download($url));
    }

    /**
     * @param $url
     * @return mixed
     * @throws \Exception
     */
    private function download($url) {
        if (!extension_loaded('curl')) {
            throw new \Exception('Curl extension, does\'t loaded.');
        }
        $curl = curl_init();
        curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, FALSE);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
        curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
        $result = curl_exec($curl);
        return $result;
        //return file_get_contents($url); //ALTERNATIVE
    }

    /**
     * @param $data
     * @return array|mixed
     */
    private function parseJSON($data) {
        $json = json_decode($data);
        if($json === NULL) {
            //Moc ryhlé požadavky na Fio API
            throw new \Exception('Fio API overheated. Please wait...');
            //Když se posílá stále moc požadavků, tak se to z Exception nikdy nevyhrabe. Musí se opravdu počkat.
        }
        if(!$json->accountStatement->transactionList) {
            return $json; // There are no transactions (header only)
        }
        $payments = array();
        foreach ($json->accountStatement->transactionList->transaction as $row) {
            $out = array();
            foreach ($row as $column) {
                if ($column) {
                    $out[$column->id] = $column->value; //v $column->name je název položky
                    /*
                     * 0 - Datum
                     * 1 - Částka (!)
                     * 5 - Variabilní symbol (!)
                     * 14 - Měna (!)
                     * Hodnoty (!) se musí použít ke kontrole správnosti...
                     */
                }
            }
            array_push($payments, $out);
        }
        return $payments;
    }

}

S tím, že je zapotřebí předat FIO klíč z neonu. FIO třída se automaticky injectuje, tzn. že i konstruktor této třídy bude doplněn automaticky. Je jen zapotřebí přidat do neonu onu konfiguraci:

parameters:
  fio_token: '' #token pro přístup do FIO banky

...

services:
  - Fresh\Fio(token: %fio_token%)

...

Bylo by vhodné upozornit na fakt, že se jedná pouze o read-only přístup, tzn. že neexistují žádné funkce pro zápis (ačkoliv existuje něco jako datumová zarážka). Díky tomu je možné použít takovéto nízkoúrovňové zabezpečení pomocí jednoho tokenu.

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive