¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Vlna na webu

Vlna je program Petra Olšáka .{target:_blank}, který slouží k umístění nezalomitelné místo na místo v textu, kde by nemělo dojít k samovolnému zalomení řádku. Tento program slouží k dodatečné úpravě textů napsaných v LaTeXu. V tomto prostředí se nezalomitelná mezera nahrazuje znakem vlnovkou - tildou (~). U webového výstupu se používá zástupná entita  .

Kde by měla být nedělitelná mezera #

V základu program Vlna umístí tildu za znaky KkSsVvZzOoUuAI. Více toho pokud vím nedělá. Podle Ústavu pro jazyk český AV ČR by však toto pravidlo mělo platit mimo jiné pro znaky KkSsVvZzAaIiOoUu. Neuvažuji další pravidla, která určují další nevhodné výrazy na konci řádku. Mezi tyto pravidla patří například mezery uvnitř číslic, mezery mezi číslicí a značkou, atd. Některá pravidla jsou totiž natolik specifická, že by je bylo náročné (nebo nepraktické) podchytit programově.

Implementace #

O samotné nahrazování se stará následující regulární výraz:

preg_replace('<([^a-zA-Z0-9])([ksvzaiou])\s([a-zA-Z0-9]{1,})>i', "$1$2\xc2\xa0$3", $string); //&nbsp; === \xc2\xa0

Tento výraz říká, že nestojí-li bezprostředně před sadou znaků KkSsVvZzAaIiOoUu jiný alfanumerický znak a stojí-li za touto sadou jakýkoliv alfanumerický znak oddělený bílým znakem bude tento znak nahrazen entitou &nbsp;. V konkrétní implementaci lze zaregistrovat Vlnu jako helper pro Latte šablony například takto (obsahuje i registraci Texy helperu):

/**
 * @param null $class
 * @return Nette\Templating\ITemplate
 */
protected function createTemplate($class = NULL) {
  $template = parent::createTemplate($class);
  $texy = new \Texy();
  $template->registerHelper('texy', callback($texy, 'process'));
  $template->registerHelper('vlna', function ($string) {
    $string = preg_replace('<([^a-zA-Z0-9])([ksvzaiou])\s([a-zA-Z0-9]{1,})>i', "$1$2\xc2\xa0$3", $string); //&nbsp; === \xc2\xa0
    return $string;
  });
  return $template;
}

Vlna se pak v Latte šablonách používá jako jakýkoliv jiný helper:

{$post->title|vlna}

Ještě by možná stálo za to vrátit se k tomu, jaké problémy by způsobovala implementace i dalších pravidel a jak by to bylo náročné. Ještě nad tím budu přemýšlet, každopádně již teď mě napadají určité problémy. Například u čísel. Jak přesně identifikovat, kdy se má použít nedělitelná mezera a kdy ne? Možná je toto právě ten důvod, proč takové rozšířené chování program Vlna nepodporuje...

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive