¡Hola! My name is

Martin Zlámal

← back to the archive

Znovupoužitelný formulář

Každý kdo nějakou chvíli pracuje s Nette Frameworkem již jistě narazil na prvky, které lze použít v aplikaci opakovaně. Říkejme jim znovupoužitelné komponenty, nebo prostě jen komponenty. Následující text má za úkol ukázat opět maximálně prakticky a uceleně jedno z možných řešení jak k tomuto problému přistupovat a co se mi na tomto řešení líbí, nebo naopak nelíbí.

Motivace #

Proč vůbec přemýšlet o komponentách? Na tuto věc má pravděpodobně dost lidí zcela jiný názor. Pro mě je havní motivací to, že si vyčistím presentery. Chci toho mít v presenterech skutečně tak akorát. Vždyť podle MVP struktury bych v presenterech neměl mít nic složitého. A pak je zde ta znovupoužitelnost. Co když se rozhodnu, že potřebuji použít stejný formulář na více místech? Přece ho nebudu kopírovat. A že takový požadavek je sice často někdo zmíní, ale prakticky není moc reálný? Ale kdepak. Zrovna nedávno jsem vytvářel mnoho stránek a na každé jsem chtěl mít právě kontaktní formulář. To je požadavek na komponentu jako dělaný...

Presenter #

Vždy když programuji něco takového, tak se nedívám na to, jak je to správně z hlediska OOP a bůh ví čeho všeho ještě. Pro mě je v současné chvíli klíčové to, jak se dané řešení bude používat. Přesenter by tedy mohl vypadat třeba takto:

<?php

class AdminPresenter extends BasePresenter {

  /** @var \ActualityFactory @inject */
  public $actualityFactory;

  private $id;

  public function actionAktualita($id = NULL) {
    $this->id = $id;
  }

  protected function createComponentForm() {
    $control = $this->actualityFactory->create($this->id);
    $control['form']->onSuccess[] = function () {
      $this->redirect('default');
    };
    return $control;
  }

}

Mám tedy presenter, který je například pro administraci a jednu podstránku, která bude sloužit jak pro editaci aktuality, tak i pro přidání nové aktuality. Proto je parametrem action právě id = NULL. Tim totiž říkám, že může přijít jako parametr ID aktuality (v tom případě ji budu chtít upravovat), nebo toto ID nebude předáno a v tom případě bude hodnota NULL a budu s tím později patřičně nakládat.

V poslední metodě si daný formulář vytvořím. Teoreticky by stačila pouze první řádka. Přidávám však ještě další chování do pole onSuccess[], protože chci komponentu používat na více místech, ale pokaždé po úspěchu přesměrovat na jinou stránku. Zde je jedna z věcí které se mi nelíbí. A to je právě to volání $control['form']->onSuccess[] = .... Musím totiž vědět jak je pojmenovaný formulář uvnitř komponenty, což mě ale je skutečnosti vůbec nezajímá. Mnohem raději bych byl třeba za zápis $control->onSuccess[] = .... Chápu, že se nemusí použít komponenta pouze na fomulář, ale přesto. Neznáte někdo lepší řešení?

A teď přijde záludná otázka. Co je to ta factory a proč jí vlastně používám?

Factory #

Protože v komponentách velmi často potřebuji nějaké závislosti, musím je tam nějak dostat. K tomu slouží například generované továrničky. Jedná se vlastně pouze o interface:

<?php

interface IActualityFactory {

  /** @return \Cntrl\Actuality */
  public function create();

}

Nette se této továrničky chytí a vytvoří zhruba tento kód:

<?php

final class SystemContainer_IActualityFactoryImpl_58_IActualityFactory implements IActualityFactory {

  private $container;

  public function __construct(Nette\DI\Container $container) {
    $this->container = $container;
  }

  public function create() {
    $service = new Cntrl\Actuality;
    return $service;
  }

}

Zde je tedy (když bude potřeba) možné vytvořit nějaké závislosti a v metodě create() je komponentě předat. To vše lze udělat automaticky a Nette se o to postará. Dokonce lze předávat i parametry z konfiguračního souboru. Je to nesmírně elegantní řešení. Kdybych továrničky nepoužil, musel bych vytvářet ručně komponentu, to by ale znamenalo, že bych také musel předávat všechny závislosti ručně a jen bych si tím přidělal práci. Zkuste si vytvořit komponentu bez použití factory. Je nesmysl tahat si v presenteru nepotřebné závislosti přes presenter... Jak však předat parametry z presenteru? Netuším, jestli to lze nějak generovanou továrničku naučit, nic nám však nebrání napsat si vlastní factory:

<?php

class ActualityFactory extends Nette\Object {

  private $actualities;

  public function __construct(App\Actualities $actualities) {
    $this->actualities = $actualities;
  }

  public function create($id) {
    return new \Cntrl\Actuality($this->actualities, $id);
  }

}

Je jasně vidět, že tato ručně napsaná factory vypadá velmi podobně jako automaticky vygenerovaná, ale navíc teď můžu předat metodě create($id) parametr, což je přesně to co potřebuji viz presenter. Chci si předat číslo aktuality a nevidím důvod proč bych to měl dělat až v komponentě. Komponenta potřebuje ID aktuality, ale kde ho vezme nemusí řešit. Je otázka, jestli bych si už rovnou neměl vytáhnout data z databáze v presenteru. Takto se mi to ale zatím líbí víc...

Ručně vytvořenou factory musíme ještě zaregistrovat v konfiguračním souboru:

services:
  - ActualityFactory

To je vše. Už jsme pouze krůček od funkčního formuláře.

Samotná komponenta #

Samotný kód komponenty už není téměř ničím zvláštní, nebo nějak nepochopitelný:

<?php

namespace Cntrl;

use App;
use Entity;
use Nette\Application\UI;
use Nette;

class Actuality extends UI\Control {

  private $actualities;
  private $actuality;

  public function __construct(App\Actualities $actualities, $id) {
    parent::__construct();
    $this->actualities = $actualities;
    $this->actuality = $this->actualities->findOneBy(['id' => $id]);
  }

  public function render() {
    $this->template->setFile(__DIR__ . '/Actuality.latte');
    $this->template->render();
  }

  protected function createComponentForm() {
    $form = new UI\Form;
    $form->addText('headline', 'Titulek:');
    $form->addTextArea('text', 'Text:');
    $form->addSubmit('send', 'Uložit');
    if($this->actuality) { //výchozí hodnoty jen pokud aktualita již existuje
      $form->setDefaults(array(
        'headline' => $this->actuality->headline,
        'text' => $this->actuality->text,
      ));
    }
    $form->onSuccess[] = $this->actualityFormSucceeded;
    return $form;
  }

  public function actualityFormSucceeded(UI\Form $form) {
    $values = $form->getValues();
    try {
      if(!$this->actuality) { //pokud ještě neexistuje vytvořím novou entitu
        $this->actuality = new Entity\Actuality();
      }
      $this->actuality->headline = $values->headline;
      $this->actuality->text = $values->text;
      $this->actuality->date = new \DateTime();
      $this->actualities->save($this->actuality);
      $this->presenter->flashMessage('Aktualita byla úspěšně uložena.', 'success');
    } catch (\Exception $exc) {
      $this->presenter->flashMessage($exc->getMessage(), 'danger');
    }
    //žádný redirect, až v presenteru!
  }

}

V konstruktoru jednak získám nějakou modelovou třídu pro práci s databází (o to se krom factory vůbec nestarám) a také ID, které přišlo z presenteru. A rovnou toto ID použiju k vytáhnutí si dat z databáze, protože konstruktor se spustí vždy a já také vím, že tyto data budu vždy potřebovat. V render() metodě pouze předám šablonu komponenty, která ve své nejprimitivnější podobě může vypada pouze takto:

{control form}

Ostatně stejný kód mohu použít pro šablonu do které předávám komponentu z presenteru. Výsledkem celého snažení je tedy poměrně jednoduchý přesenter a jedna stránka na které je formulář, který zvládne jak editaci, tak vytváření nového záznamu v databázi.

Používáte nějaké lepší (jiné) řešení? Podělte se o něj... :-)

Do you have any comments? That's great! Tweet them so everyone can hear you…

← back to the archive